Linie a příběhy

aneb co vás čeká ve služnách krále

tabule s praci

Královská pátrací družina

Hledáme dobrodruhy ochotné brodit se bažinami a prodírat se hustými lesy, kteří přivedou zpět dědice trůnu ztraceného při diplomatické misi.

Do této skupiny hledáme hráče bojových postav, postav orientovaných na přírodu a divočinu a také vyjednavače a pátrače.

Královská vyšetřovací družina

Hledáme dobrodruhy ochotné získat zpět ukradené královské bohatství.

Do této skupiny hledáme hráče a postavy orientované na město, schopné hledat stopy, získávat důkazy, vyslýchat a dávat si indície dohromady.

Královská diplomatická mise

Hledáme vznešené pány a dámy schopné pohybovat se ve spletitých kruzích obchodních a politických vztahů a hájit zájmy koruny a celistvost státu.

Do této skupiny hledáme postavy shopné jednat a vyjednávat jak s běžnými občany a obchodníky, tak s aristokracií a duchovenstvem. Od hráčů se očekává vlastní hlava a schopnost rozhodnout se jak a co řešit.

Královská vojenská posádka

Hledáme muže schopné ve zbrani a disciplíně, pro udržování pořádku vně a uvnitř hradeb a ochraně města před nekalými živly a jinými hrozbami.

Do této skupiny hledáme hráče spíše bojových postav, schopné samostaného jednání, schopné sledovat příběhovou linii. Postavy jsou spíše spodních vrstev, vyděděnci, zlodějíčci, rváči a jiní drobní delikventi, kteří, něž aby podstoupili trest, se dobrovolně přihlásili ke službě v divokém pohraničí.

Registrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: