Informace o městě

…doplňující informace pro hráče ohledně pojetí města (pevnosti)

 

Město herně představuje část prostranství za branou Fortu. Okolí Fortu a parkoviště před bránou je letos neherní oblastí. Město je uprostřed skály a jediným možným místem vstupu je brána. Hra se odehrává v pevnosti Krelovia a jejím okolí. Je to opuštěný stavební komplex nad rozsáhlým komplexem podzemního města Müspelhaimu, který byl osídlen uprchlíky z kometou zničeného Neldovejského kraje. Místo bohaté země je však čekalo rozbořené město, obklopené nehostinnou pouští, sužované draky z pouště a tajemnými stíny z podzemí. Hrstky přeživších tak ještě více zřídly a obyvatelstvo se nyní čítá na pouhé desítky, sotva stovky obyvatel. Dříve lidu vládl král a volení Železní lordi. Po smrti posledního Kahlaveranaie, království samo o sobě zaniklo, o žádném právoplatném následníkovi se neví a vládu ve městě si dělí tyto 3 frakce:

Lid Dolního města - Dolní město se vytvořilo kolem skupiny, která převzala vládu, když všichni staří vládci postupně padali jako ovce. Frakce v sobě spojuje Rudou čtvrť a Dolní město z minulého ročníku. Opřena o silné bohatství z obchodů nejrůznější povahy i schopnost postarat se o své lidi, představuje nejsilnější frakci ve městě a vládne mu. Lid této frakce se spíše soustředí na své osobní blaho a vzájemně výhodné obchody, než by sledoval nějaké velké plány. Politiku a intriky nechává na svých mocných, jejichž rozhodnutí příliš neodporuje.

Vyznavači Äuleho - Frakce vyznavačů Äuleho, tradicionalistů a trpaslíků shromážděných kolem staré víry. Pod stále silným a i bohatým (a slavně dobytým) chrámem se shromáždili ti, kteří mají za to, že by městu stále měl vládnout král trpasličího rodu, nebo alespoň volení lordi. I když vlastně není koruna, chrám Äuleho, v němž by byl král korunován, půda z Neldovej jíž by měl vládnout a hlavně ani žádná hlava, na níž by měla koruna pasovat. Bratři ve víře kolem chámu často hospodaří a konají dohromady, naslouchajíce radám svých kněží avšak v rokováních má hlas každý z nich.

Vyznavači Fenrise - Jako "Vlkovští" jsou posměšně ostatními nazývání lidé z frakce vyznavačů Fenrise. Vlkov byla slavná tvrz mocných Vlkodlačích vládců v Neldovej. I "Nový Vlkov" v Krelovii dříve prosperoval a Fenrisova víra shromáždila mnoho přívrženců ve svém chrámu. To vše je však minulostí, v tom chrámu sídlí nyní Äulovci a bývalá sláva byla rozprášena po okolí. Vlkovští strávili několik dekád ve vyhnanství v divočině v bojích se skřety. Navrácení za hradby jim bylo dovoleno, až když přiletěli draci. Ve městě se Vlkovští shledali s dalšími vyznavači Fenrise, kteří zde zůstali, a brzy se k těmto novým vůdcům přidali i další, kterým nevyhovoval styl či víra ostatních frakcí. Součástí "ducha" frakce je zášť vůči Äulovcům, kteří zabrali Fenrisův chrám i vládci Dolního města, který se měl za Vlkovské postavit.
Vlkovští jsou nyní chudá a volná "podzemní" frakce, která se občas schází k modlitbám či rokování. Někteří jsou velmi oddáni vlkodlačím vůdcům a víře, jiní spíše vlažní až neteční k těmto otázkám. Platí však, že "smečka" loví společně a "vlk" pomůže "vlku" v nouzi.

Mezi tím vším kostlivci kontrolují veškerý obchod s vnějším světem. O daně a skutečnou správu města se vždy staral Správce pokladny, o knihovnu Knihovník a o chod university Rektor.

Bezpochyby vám připadá situace ve městě složitá a nepřehledná. Důvodem je, že všechny postavy a jejich vztahy vznikly přirozenou cestou na předchozích akcích Kahla. Účastníci z předchozích let se proto v této situaci vyznají o něco lépe než nováčci – nepropadejte ale panice, i bez znalosti politických detailů se do hry můžete plně zapojit, aniž byste chybějící vědomosti nějak postrádali. Více informací o světě naleznete na webu v sekci - informace o světě.

Ve městě stojí tyto budovy:
Městský úřad – malá opevněná kamenná budova, kde sídlí vládce a správce městské pokladny, případně garda, pověřený úředník pro výběr daní apod.

Obchodní stanice – sídlo skvěle zásobených obchodníků, které je portálem napojené na Mitgard - kostlivčí Podzemní říši (viz předešlá Kahla). Nemůže vás proto překvapit, když vás zde bude obsluhovat kostlivec! V kostlivčí obchodnické stanici seženete téměř jakékoli výrobky či suroviny, co jsou k mání v našem světě. Bohužel ceny výkupu ani prodeje zde nejsou příliš příznivé.

Banka – je součástí obchodní stanice. Tato instituce patří také kostlivčí menšině. Je zde možné půjčit peníze, či si je uložit do bezpečného trezoru. Pojištění a tak podobně je též samozřejmostí.

Hospoda – je místem, kde si můžou hráči za zlaté valounky koupit skutečné občerstvení.

Kostel – přesvěcený Fenrisův chrám, nyní svatostánek Äuleho, útočiště zbytku pravověrných trpaslíků

Rudá čtvrť – dům služeb rozličných ku potěše všeho obyvatelstva. Prostě bordel, vede jej bordelmamá, která má konexe všude.

Knihovna – zde jsou uloženy veškeré spisy a dávné pergameny. Knihovna je veřejná (žádnému občanu nesmí být bráněno v ní studovat). Knihovna je magického charakteru a nelze z ní svitky krást, lze je však upravovat herní psací potřebou! Stará se o ni knihovník.

Universita – místem vědy, kde lze provádět výzkumy a tím do hry zavádět nové prvky a vynálezy. Vedením univerzity je pověřen volený rektor.

Radioaktivní kráter – na místě bývalé Äuleho katedrály na pahorku, kde je i nadále dominantou města. Místo kněží a duchovních zde sídlí snad jen duchové a dno kráteru je pokryto kostěnými zbytky nešťastných trpaslíků a čerstvými spálenými těly dobrodruhů, hledajíce v kráteru zlato a drahé kamení, kterými je dle povídaček poseto.

Další budovy si můžete vyčistit nebo postavit sami. Pro některé postavy je budova nezbytná pro vykonávání jejího řemesla, pro ostatní může fungovat, jako útočiště a bezpečné místo pro úschovu majetku.

Registrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: