Informace o světě

…doplňující informace pro hráče ohledně pojetí světa a jeho vývoji za minulá léta.

Obsahuje tyto části:

- Náboženství
- Shrnutí historie
- Mocenské celky mimo území města
- Vlkodlaci, upíři, kostlivci, … a podobná obecně známá fakta v našem světě

a dále k ní náleží tyto dokumenty:

Hlava první - o králi: hlava_prvni_o_krali.pdfpdf
Hlava druhá - o železných lordech: hlava_druha_o_obcanech.pdfpdf
Hlava třetí - o občanech: hlava_treti_zelezni_lordi.pdfpdf


Pravidla pro Universitu univerzita.pdfpdf

Náboženství


V našem městě není jednotné náboženství – různé rasy uctívají různé bohy. Není výjimkou, že někdo uznává i „konkurenční“ božstva. K dobrému vychování patří alespoň jednou za čas navštívit chrám svého boha a třeba i přispět na církev. 

Äule je trpasličí bůh a stvořitel a patron horníků a řemeslníků. Také byl vždy symbolem válečného ducha provázejícího trpasličí život v dobách neklidu.

Svarožic je hlavou lidského panteonu. Je to bojovný bůh, v době míru dbající o rozkvět svého lidu a v době války jedoucí na bílém koni před jejich armádami. Je to především patron lidí a jeho působnost je velmi široká. Má dva syny Běloboga a Černoboga, jež jsou každý jinou stranou mince života. První je denní bůh, průvodce slunce po denní obloze, ochránce života. Druhý je noční bůh, průvodce slunce po odvrácené straně světa, vládce zemských hlubin.

Yu Hang je nebeský císař, pán živlů, krotitel démonů a ochránce Cesty, což je mystické náboženství vyznávané především šotky. Šotci věří, že Cesta je dovede k moci a nesmrtelnosti, skrze níž budou moci porazit démony a navždy se od nich osvobodit.

Fenris je bůh vlkodlaků, kterého uctívají odnepaměti. Fenris je bojovník – krvelačný a divoký. Fenris je lovec – tichý a trpělivý. A Fenris je pánem smrti, strážce podsvětních bran, ke kterých svým vytím přivolává padlé, a od nichž zahání ty, co mají ještě žít.

Alláh je jediný bůh a Mohamed je jeho prorok. Tak zní vyznání víry, kterou vyznávají Beduíni a Nomádi z pouští za horami. Alláh je vládcem nad životem a smrtí, neomezeným králem světa, který dbá o prosperitu a bohatství svého lidu.

Gnómové – jsou ateisté a materialisté; uznávají pouze vědu a zdravý rozum!

Skřeti, zlobři a jiná CP – vyznávají rozličná, pro hru nepodstatná, božstva.
Shrnutí historie


Kdysi dávno před mnoha generacemi existovalo velkolepé trpasličí město Mitgard, postavené hluboko v horách pod neznámou horou a Dračí jezero byla jen hornická usedlost, z níž se portálem dopravovala vytěžená mitrilová ruda dopravovala do Mitgardu. Z neznámých důvodů propukla ve městě epidemie, která měnila trpaslíky na nemrtvé. Nenakažení byli evakuováni k Dračímu jezeru, portál zapečetěn a zapomenut na dlouhé časy. Zde začíná vlastní historie města U Dračího jezera. Po několik generací vše probíhalo klidně.
1305 (Kahlaveranai LARP 2005)
- byl zabit domnělý pán živlů sužující důlní oblast, jež byl ve skutečnosti jen podlým démonem
- mocný upír Alessand staré krve si vzal za manželku místní felčarku, ta však byla záhy zavražděna a upír slíbil pomstu
- na trůn nastupuje poněkud záhadně král Eldain Knihomolus, jež následně odjíždí do boje se skřety za velkou planinu. Město se tak ocitá bez krále a vládu přebírá aparát Železných lordů.
1346 (Kahlaveranai LARP 2006)
- nedaleko města vzniká lidské město Anlemar, jehož obyvatelé následně obsadí nakrátko trpasličí město a zcela vytěží mitrilovou žílu. Následně prchnou zpět za hory a město zůstává bez mitrilu.
- celou dobu zde rozpřádá své sítě a terorizuje trpaslíky upír Alesand, který stojí i za lidskou okupací trpasličího města. Alesand je nakonec vyhnán, jeho zvědi pobiti a v širém okolí vysázena bylina s vůní česneku, jenž mu zabraňuje v návratu.
- objevují se zprávy o možné smrti krále Knihomoluse v cizích krajích
1366 (Kahla drd 2006)
- soutěska vedoucí do města je obsazena skřety a město začíná trpět odříznutím od ostatního světa
- počátek doby úpadku, kdy se město stává útočištěm pro všechny rasy žijící v okolních horách před potulujícími se bandami skřetů
- družinami hrdinů jsou objeveny ruiny Mitgardu a cesta skrze něj. Ve městě dochází k revoluci kostlivců a vyhubení nepřátelských ghúlů a zombií. Vládu nad Mitgardem přebírají trpasličí kostlivci včele s velitelem Arnoldem a jeho družkou Jamínou, kteří zde byli po staletí uzavření a vzniká čilé obchodní spojení mezi kostlivci a trpaslíky. Kostlivčí město se stává pro cizince uzavřeným místem.
1377 (Kahlaveranai LARP 2007)
- soutěska k městu je stále obsazena skřety do jejichž  čela se postavil kostlivý skřetí kapitán a na město začínají být vedeny útoky mutantních skřetů. 
- Bylo uznáno, že král dávno je mrtev a dle rodokmenů byl nalezen nástupce v boční linii – Princ. Ten však byl slabý, nedokázal se domoci Koruny a zemřel bezdětný. Vládnou tak nadále Lordi.
- Železný lord a princ jsou nuceni podepsat smlouvu o vojenské intervenci sousedního království Za velkou horou za odevzdání veškerého vytěženého mitrilu za následujících 75let-počátek protektorátu.
- skřeti byli rozprášeni do malých skupin potulujících se po horách, avšak kostlivčí skřetí kapitán prchl přes kostlivčí město a sliboval pomstu. Následně se poučení kostlivci ve svém městě mohutně opevnili a z dolu s portálem do jejich města i města samotného se stala nedobytná pevnost.
- ve městě se začínají objevovat vlkodlaci a osoby provozující temné rituály. Ti se dokonce pokusí o násilné převzetí moci ve městě, avšak z dlouhodobého hlediska neúspěšně.
- kostlivci staví tunel mezi portálem a městem U dračího jezera. Je založena autonomní kostlivčí obchodní stanice na místě „Uhelného dvora“ . V jejím čele stojí tajemný kostlivec Petr Klička.
- Ve městě byl postaven nádherný chrám zasvěcený Äulemu, v němž byl vzkříšen velvyslanec chalifátu.
1397 (Kahla drd 2007)
- jisté zájmové skupiny objevují utajeného přímého potomka královské rodiny a ten se navrací do města, avšak nemůže být korunován, neb není známo místo ukrytí korunovačních klenotů
- byl zdiskreditován rasistický a magii odsuzující protektor Tlučhuba
1448 (Kahlaveranai LARP 2008)
- nový protektor potlačuje za pomoci některých obyvatel, golema a obrněného vozu černou stranu a postupně zajišťuje za pomoci bílých kněží ji téměř vymýtí
- Je prodána zlatá brána Chrámu a tím je zrušena jeho svátost.
- výprava přes poušť nalézá ostatky krále Knihomoluse a zjišťuje, že za jeho smrtí se skrývá přeživší upír Alesand. Královskou korunu se však nalézt nepodařilo, proto byla ukována nová a korunován princ Nalezenec.
- korunovaný král, vychován pod vlivem temného mága Uldora II. je ve své temnotě odhalen, byl zabit, očištěn od temnoty a vzkříšen. Temný mág Uldor je záhadně zabit.
- zrádný kancléř zvaný „černý“ podepsal smlouvu se sousedním královstvím Za Velkou Horou o protektorátu na dalších 100let. Nově zvolený král však tento dokument odmítl. Následkem toho byla vyhlášena válka městu U Dračího jezera a  byl konec nabídce sňatku potomků obou království.
- na dně jezera byla objevena nová mitrilová žíla, avšak přístup k ní je značně komplikovaný
- ve městě bylo s přispěním kostlivců založeno centrum vědy a výzkumu - Universita
- kostlivci znovuobjevili svitek přeměny na kostlivce a tím si zajistili budoucnost.
- na místě bývalé lidské osady vzniká vlkodlačí tvrz, jež získává post autonomního knížectví výměnou za neútočení na obyvatele města U Dračího jezera. Byl podepsána smlouva o vzájemné nedotknutelnosti mezi kostlivci a vlkodlaky.
1469 (Kahlaveranai LARP 2009)
- kvůli jedné nepovedené výpravě byl na vlkodlaky uvalen zákaz ke vstupu do Důlcentra na druhé straně hor 
- vlkodlačí pán z Vlkova sebral svou smečku a zaútočil na město. Přitom byl spáchán úspěšný atentát na krále. (Královský potomek zmizel neznámo kde). 
- ofenziva království Za Velkou plání, eliminace Vlkova a nastolení krátkého protektorátu. Mezi obyvateli města prý zůstalo několik druhotných vlkodlaků a říká se, že přežil potomek Pána z Vlkova... 
- Temnou stranou oživená duše černokněžníka z Temné věže prchá z kraje a bere sebou mocný artefakt – střepy Černobogovy masky.
- vzpoura obyvatelstva a odražení trpasličí armády 
- kostlivci získávají právo spravovat nejen obchodní stanici, ale i krčmu a založit banku
- k překvapení všech se po boji městský knihovník Mek I. Sečtělý prokázal čtyřmi prsteny království, které mu dle prastaré věštby dávají nárok na královský trůn rodu Kahlaveranaiů. Mocné kouzlo prstenů nedovolilo nikomu pochybovat o jeho nároku, a to dokonce ani přes to, že se jednalo o šotka.
- vznik pevnosti Silverfort a její uznání novým králem
- povolení uctívání temných bohů v království a přidělení místa kolem trosek věže k postavení temného kláštera
- král taká potvrzuje vlkodlačí právo na Vlkov, není však nikdo, kdo by to přijal. Kostlivci se svolením krále očarují knihovnu.
1500 (Kahlaveranai LARP 2010)
- vlády se ujal mladý šotčí král Mek II., který staví nový královský hrad a obnovuje trvalou těžbu mitrilu ze dna jezera.
- avšak ke konci těchto časů záhadně zmizí a vládu přebírá Kadrag - znenadání odhalený potomek z trpasličí linie. 
- Na chvíli se objeví kopie golema, aby zase záhadně zmizela neznámo kde 
- Obyvatelé Silverfortu se stávají občany města se všemi právy a povinnostmi.
- Silverfort se stává se sídlem Aüleho paladinů
- nedaleko města je zbudován klášter zasvěcený černým bohům
- pánové z Grünwaldu mají potvrzený nárok na pozemky vlkodlačí tvrze a malá skupina barbarů zakládá tvrz na ruinách staré laboratoře
1511 (KDrD 2011)
- Byla poškozena ponorka sloužící k těžbě mitrilu. Výpadek v těžbě přinesl kostlivcům (a jejich investorům - vlkodlakům) nové zisky.
- Série událostí a zločinů spojených s rituálními znaky Černoboga či Temného zvířete zvedla vlnu nevole běžného obyvatelstva proti uctívačům Černoboga. Ti byly vysídleni z města. Pouze nové útoky skřetů zabránily králi ve výpravě proti Černobogově chrámu. Taktéž při vyšetřování zabití městského kancléře, padla vina na uctívače Černoboga.
- Barbarská tvrz Laborka byla vystavena těžkému útoku skřetů a později i nemrtvých.
- Králi se podařilo někde získat prastarou korunu Kahlaveranaiů. Slavná korunovace proběhla záhy.
- Mezi šotky se povídá, že jejich král se jistě vrátí.
1541(Kahlaveranai LARP 2011)
- kraj terorizoval starý upír Alessand, jež byl nakonec uvězněn do artefaktu "kostka"
- vliv boha Černoboga v tomto kraji zcela upadl a z původního kláštera vznikla jen ruina (obdobně ze Silverfortu a Staré laboratoře)
- uzavřen dynastický sňatek s princeznou z království Za Velkou horou
- prokázané, že potomci šotčího krále se stále prý pohybují v populaci
- vzrůst vlivu Vlkova
1612(Kahlaveranai LARP 2012)
- město postihuje 5 pohrom (skřeti, mor, drak, upír a kometa) 
- rozvoj velkého chrámu Aüleho i lidské víry Svaztikářů 
- rod Kahlaveranai víceméně vymírá a poslední princezna je proměněna v upíra, čímž dochází k naplnění Alessandovy pomsty
- před hrozící katastrofou uniká obyvatelstvo přes poušť do vzdáleného města Krelovia, město opouští několik kararvan vedených lidskými věřícími označovanými jako Svaztikáři a dále také letící Aüleho chrám s jeho věřícími, přes poušť se dostávají i vlkodlaci, chobotničky, král z rodu Mekovců nebo kostlivci se svým portálem, knihovna je přenesena do kostky 
- pád komety způsobil zánik celého Neldovejského údolí s městem u Dračího jezera v její záři umírá i poslední z prvních ... mocný upír Alessand
1623(Kahlaveranai LARP 2013)
- příchod uprchlíků z Neldoveje za pomoci zázraku do opuštěné pevnosti Krelovia za pouští (obsazenou draky a skřety) - osídlení povrchové části pevnosti, avšak podzemí - bývalé trpasličí město Mülspelheim, zůstává neobyvatelné - vyhnání mnoha vlkodlaků řádem Aüleho za zdi města - probuzení draků a Vashta Nerada - rod Mekovců zaniká a dědictví Kahlaveranaiů upadá v zapomnění - vlády se ujímá lidem povznesený vládce s Dolního města s tajemnými kontakty na podsvětí

1664(Kahlaveranai LARP 2014)
...to už bude na hráčích…na vás! 


Mocenské celky světa:
Mitgard
Prastaré trpasličí podzemní město, nacházející se neznámo kde v podzemí. Město je mrtvé až na necelých 20 trpasličích kostlivců, jež jsou nyní jedinými obyvateli. Vede do něj magický portál, kterým dokáží projít pouze kostlivci. K portálu se lze dostat jen skrz kostlivčí obchodní stanici ve městě.
Aurig (království Za Velkou horou)
Větší trpasličí království s hlavním městem Aurig, znamé těžbou drahokamů, ortodoxním vyznáváním boha Aüleho, příbuzenskými vztahy s rodem Kahlaveranai.
Důlcentrum
Lidská republika, známá svou těžbou uhlí a železa, uznáváním lidských bohů, paladinským řádem, přítomností vlkodlaků.Vlkodlaci, upíři, kostlivci,
… a podobná obecně známá fakta v našem světě


Vlkodlaci jsou lidé, kteří mají schopnost se proměňovat do vlčí podoby. Nejsou vždy nutně zlí, ale mají trochu krvelačné choutky a občas neudrží své instinkty šelmy na uzdě. Mnohdy se jedná spíše o prokletí, a oni by se ho rádi zbavili. Pravým vlkodlakem se člověk nemůže stát po kousnutí, či boji s vlkodlakem, ale musí se jím narodit. Po cíleném kousnutí (nikoliv obyčejném boji) však může být postava nakažena lykantropií a stát se druhotným vlkodlakem označovaným jako lykantrop, jež nemůže již nikoho dalšího nakazit a jedná se opravdu spíše o handicap.

Upíři jsou bytosti od přírody většinou zákeřné a podlé, mají nutnost sát lidskou krev a mají velké psychické schopnosti. Upírem se opět nemůžete stát po kousnutí, ale musíte se jím narodit. Po cíleném kousnutí (nikoliv obyčejném boji) však může být napadený nakažen a stát se druhotným upírem označovaným jako vampír, jež nemůže již nikoho dalšího nakazit a jedná se opravdu spíše o handicap.

Kostlivci jsou zvláštností vzniklou v důsledku nemoci z obyvatel trpasličího města  Mitgardu. Je jich poměrně málo a charakterem i vlastnostmi jsou naprosto různorodí. Kouzlo přeměny na kostlivce si úzkostlivě chrání a do své komunity téměř nepřijímají nové členy. Obecně jsou známi tito kostlivci:
  Arnold - trpasličí válečník a vládce podzemního města
  Jasmína - trpasličí válečnice a manželka Arnolda
  Petr Klička - trpasličí zloděj a mág, správce obchodní stanice
  Líhfurt - trpasličí alchymista se specializací na výbušniny a alkohol
  Lufthanz - trpasličí čaroděj, mág a zádumčivý vědátor
  Rozárka - trpasličí kostlivé dítě
  Uldor - lidský mág se sklony k temnotě
  Kapitán - skřetí válečník s pochybnou reputací

Skřeti jsou cháska běžně se vyskytující ve zdejších krajích. Jejich kmeny jsou drobné a nejednotné a přesto často znepříjemňují život místním obyvatelům.

Nomádi jsou obchodníci žijící na nedaleké poušti. Jsou zarytými nepřáteli beduínů, avšak bez větších vojenských jednotek.

Beduíni jsou nájezdné arabské kmeny žijící v poušti, které často přepadají karavany a činí tedy cestu přes poušť silně nebezpečnou.

Draci jsou inteligentní a mocná stvoření se sklonem k shromažďování majetku. Pro jednotlivce jsou nepřemožitelným soupeřem.
Technologické vynálezy se ve světě Kahla občas objevují. Nejsou zde rutinní záležitostí, ale v rámci složitých questů je možno se setkat s parním i jaderným pohonem, ropou i jinými zvláštnostmi.Černá magie v našem světě v podstatě neexistuje; pokud je známo, v okolí města se nenalézá nikdo, kdo by ji byl schopen provádět na slušné úrovni. Jediným známým bohem (démonem), jež tuto formu magie podporoval ze sfér, bylo Temné zvíře, to však bylo roku 1448 zcela zničeno. Temnou magii však není možno slučovat s „temnými“ bohy. Ti sice nejsou zrovna vždy hodní a mírumilovní, naopak jsou často krvelační a podlí, ale jejich cílem není zničit svět. Mezi takové bohy řadíme Černoboga a Fenrise. Ve městě jsou obecně uznáváni bohové všech žijících národů, ale hlavní slovo zde má stále víra v boha Aüleho, který je i patronem města.

 

 

 

Registrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: