klarplogo

Kahlaveranai LARP 2014

pevnost Krelovia

desátý ročník
Fantasy světa plného obchodů, intrik i soubojů proběhl:

17-19.10.2014
na fortu XVII v obci Křelov nedaleko OlomouceAkci pořádali Kew & Goldy & Faf & Sedli a další

Odkaz na akci na Facebooku (aktuality, diskuse):


facebook_logo
https://www.facebook.com/events/1432288413711924


Proč, Aule? Proč jsi nás přivedl do tohoto pekla? Obracím se na tebe, Otče trpaslíků, protože tvá mocná ruka vedla chrám, který nám byl kompasem a který nám den za dnem ukazoval cestu. Cestu, která pro nás byla poutí od smrti k naději, od konce k novému začátku. Cestu, která nás měla vyvést z pekla konce světa ke spasení v rodícím se novém věku. Obracím se na tebe, Vládce podzemních síní, protože na tvé přání jsme přišli a ty nyní mlčíš.

Tohle není země zaslíbená, v niž jsme doufali. Pustá poušť nenabízí naději na pěstování plodin, vysoké hory jsou neschůdné, smrtící a neskýtají možnost úniku. Město je sužováno nápory písečných bouří, studny vysychají a karavany obchodníků se ztrácejí. Tvůj chrám je v troskách, město je ohrožováno nebezpečným zářením i stíny z podzemního labyrintu, nájezdy skřetů a nemrtvých a nyní dokonce i draky, které jakoby cosi probudilo z dlouhého spánku. Smrt číhá na každém rohu a všechna naše snaha uplynulých let se obrací v marnost.

Zhřešili jsme snad? Nenaplnili jsme snad tvá očekávání, nebo byla celá pouť do Krelovie jedním velkým krutým žertem? Existuje možnost, jak zvrátit zánik, který nám hrozí, nebo jsi nás vyvedl z neldovejského kataklyzmatu jen proto, abychom zemřeli zde, daleko od ztraceného údolí, které bylo kdysi domovem našich otců? Sešli jsme snad ze správné cesty, nebo dřívější roky prosperity a rozvoje byly pouhou iluzí, klidem před bouří a chvílí pokoje před přicházejícím koncem? Odpověz nám na naše otázky a modlitby, neboť tvé děti i jejich nejbližší již ztrácejí víru. Neodvracej se od nich a nenech je padnout do temnoty!

 

Englass Neldovejský
Kronika Věku Úpadku
Předmluva

Registrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: