Osobnosti

Netradiční posty, které jsou většinou doplňkem k povolání a řemeslu (někdy jej nahrazují). Jsou určeny pro hráče, jež se chtějí podílet na politice města a zapojit se do místních intrik opravdu naplno. Pokud se chcete přihlásit na nějaký doposud neobsazený post osobnosti, tak nám pište na mail kahla@email.cz . Uveďte svůj přihlašovací nick na stránkách, zkušenosti s akcemi typu LARP, máte-li na danou osobnost vhodný kostým a zkrátka nás zkuste přesvědčit, že vy jste ten pravý jehož hledáme. V případě zájmu o tyto posty se běžně registrujte jako hráč. V případě, že budete vybráni pro daný post, budou vám příslušné parametry v registraci změněny organizátory. Bude-li více zájemců, tak bude provedeno výběrové řízení, jež se bude uzavírat během září (preferovaní budou hráči, jež tuto roli úspěšně hráli i na minulém ročníku).

Frakce Krelovie

Nebezpečí a nouze přinutilo obyvatele Krelovie se více semknout. Avšak staré křivdy a spory brání, aby se všichni starali o ostatní, a tak se kolem starých mocenských skupin vytvořily tři celky. Frakce. V minulosti byly frakce spíše menší uskupení politikařících jednotlivců a většina si prostě hleděla svého a volně proplouvala. Nyní bude k nějaké frakci patřit téměř každý, neboť doba si vyžaduje mít jasné zázemí. Ti blázni a vyvrženci, co nepatří k žádné frakci, musí být silní a samostatní, aby vůbec přežili a i tak často jen strádají.

Lidé Dolního města

Dolní město se vytvořilo kolem skupiny, která převzala vládu, když všichni staří vládci postupně padali jako mouchy. Frakce v sobě spojuje Rudou čtvrť a Dolní město z minulého ročníku. Opřena o silné bohatství z obchodů nejrůznější povahy i schopnost postarat se o své lidi, představuje nejsilnější frakci ve městě a vládne mu. Lid této frakce se spíše soustředí na své osobní blaho a vzájemně výhodné obchody, než by sledoval nějaké velké plány. Politiku a intriky nechává na svých mocných, jejichž rozhodnutí příliš neodporuje.

Pán z dolního města, Lord starosta Kreloviepdf

Aktuální vládce města, jehož moc pochází z lidu a nedostatku skutečné opozice. Nahradil dříve vládnoucí královské rodiny a pozadí jeho vlády je poměrně tajemné. Jeho archetyp je intrikán.
představitel: Gill

Bordelpapápdf

Tento páno vlivňuje děj ve městě poněkud jinými cestami, přesto jeho roli nelze opomenout. Musí být schopný postarat se o problémy svých dívek, i potřeby a tajemství jejich klientů. Jeho archetyp je měšťan.
představitel: Daien

Příznivci Aüleho

Frakce vyznavačů Äuleho, tradicionalistů a trpaslíků shromážděných kolem staré víry. Pod stále silným a bohatým (a slavně dobytým) chrámem se shromáždili ti, kteří mají za to, že by městu přece měl vládnout král trpasličího rodu, nebo alespoň volení železní lordi. I když pro krále vlastně není koruna, chrám Äuleho, v němž by byl korunován a půda z Neldovej jíž by měl vládnout. A není tu hlavně ani žádná hlava, na níž by koruna měla pasovat. Bratři ve víře kolem chámu často hospodaří a konají dohromady, naslouchajíce radám svých kněží; avšak v rokováních má hlas každý z nich. Mezi příznivci Aüleho nenajdete pobudy.

Velekněz Aülehopdf

Hlavní opora všech věrných trpaslíků, přesvědčivý duchovní.Jeho archetyp je vzdělanec.
představitel: Jakub Š.

Hrdina v Sagaveronově zbrojipdf

Mocný trpasličí válečník, jež obléká jeden z nejmocnějších artefaktů tohoto města. Poctivý věřící, jež však nemá ruku daleko od topora své sekery. Jeho archetyp je dobrodruh.
představitel: Deusn

Příznivci Fenrise

Jako "Vlkovští" jsou posměšně ostatními nazývání lidé z frakce vyznavačů Fenrise. Vlkov byla slavná tvrz mocných Vlkodlačích vládců v Neldovej. I "Nový Vlkov" v Krelovii dříve prosperoval a Fenrisova víra shromáždila mnoho přívrženců ve svém chrámu. To vše je však minulostí, v chrámu sídlí nyní Äulovci a jeho bývalá sláva byla rozprášena po okolí. Vlkovští strávili několik dekád ve vyhnanství v divočině, bojujíce se skřety. Navrácení za hradby jim bylo dovoleno, až když přiletěli draci. Ve městě se Vlkovští shledali s dalšími vyznavači Fenrise, kteří zde zůstali, a brzy se k těmto novým vůdcům přidali i další, kterým nevyhovoval styl či víra ostatních frakcí. Součástí "ducha" frakce je zášť vůči Äulovcům, kteří zabrali Fenrisův chrám, i vůči vládci Dolního města, který se měl za Vlkovské postavit. Vlkovští jsou nyní chudá a volná "podzemní" frakce, která se občas schází k modlitbám či rokování. Někteří jsou velmi oddáni vlkodlačím vůdcům a víře, jiní spíše vlažní až neteční k těmto otázkám. Platí však, že "smečka" loví společně a "vlk" pomůže "vlku" v nouzi. Mezi příznivci Fenrise nenajdete měšťany.

Potomek rodu z Vlkovapdf

Rod vlkodlaků původem z Grünwaldu. Tento hráč musí být velmi schopný vyjednavač a politik, neboť jen hezký kostým nebude stačit. Ve zdejší společnosti jsou nyní utlačovaní a jejich pozice není dobrá. Jeho archetyp je intrikán.

představitel: zájemce zatím neveřejný

Kněz Fenrise

Tato víra byla sice silně vytlačena, ale nelze ji vymýtit ze dne na den a tento "vlk" pastýř nebude mít lehkou cestu životem. Jeho archetyp je vzdělanec.

představitel: Filip

Zelené dítěpdf

Tajemná bytost, která je pro některé spíše strašidlem nebo pověrou, s nejasnou minulostí. Jeho archetyp je pobuda.
představitel: Hyfer

Jiní

Vždy se najde někdo natolik individuální a odlišný, že ho jiní nepřijmou, nebo že se s nimi nemůže snést. Tito zůstávají na okraji, mimo všechny ostatní, a mezi sebou se snesou mnohdy hůře, než s "obyčejnými lidmi". Jiní netvoří žádnou frakci. Jedná se o několik jednotlivců, kteří jdou svou cestou a nikam nezapadají.

Vlastní osobnost

Možnost vytvořit si vlastní postavu s historickou návazností (pouze pro hráče velmi dobře znalé našeho světa). Pokud si chcete vytvořit osobu, která bude patřit k jiným, dejte si na ní záležet. Z popisu musí být jasné, proč nepatří, a nemůže patřit, k žádné frakci.

Organizátorské Osobnosti:

Krčmář/kapdf

NNetradiční post pro ty, co se nechtějí tolik zapojovat do hry, a nevadí jim vařit poživatiny pro ostatní hráče. Nějaké schopnosti jsou samozřejmostí a nutnost nakupovat herní suroviny od hráčů také, přesto je to role lehce nestandartní a nepříliš svázaná pravidly. Přednostně se jedná o úkol doplňkově zajišťovat stravu pro hráče (potraviny i vybavení zajišťují organizátoři), avšak krčma je nezávislá instituce, disponující většinou obstojnými financemi, jež by měla uvolňovat zpět do oběhu. To že je krčma centrem městské kultury je samozřejmostí.

Kostlivší obchodníkpdf Kostlivčí bankéřpdf

Jedná se o řadové kostlivce, jež spravují obchodní stanici kostlivců ve městě. Nakupují a prodávají rozličné komodity, dle přesných pravidel. Bankéř spravuje zřízenou bankovní instituci kostlivců v rámci obchodní stanice. Je tedy zprostředkovatelem půjček atp. Jsou plně loajální ke svému vedoucímu Petru Kličkovi i vládcům kostlivčího města Mitgardu. Tato role je částečně regulována organizátory, post je spíše forma permanentního CP, jejímž cílem by měla být i výpomoc při zajištění funkčnosti ekonomiky města (přes to si mohou plnit questy a spřádat své plány). Obchodník a bankéř jsou součástí jedné instituce - obchodní stanice.

představitel: Virent a Edgar

Správce městské pokladnypdf

Zajišťuje byrokratický chod města, jako je výběr daní, schvalování staveb ve městě atp. Většinou nezasahuje výrazně do politiky města, neboť se jedná spíše o CP nastrčené organizátory, aby fungovala ekonomika městské pokladny (a nebyli jí zatěžováni vládci města).
představitel: Kuba

Velitel městské gardy

Zajišťuje bezpečnost, pořádek ve městě a dodržování platných zákonů a vyhlášek. Jeho cílem je zachování existence města, jako takového a bude loajální libovolnému vládci, který zajistí řád a prosperitu.
představitel: Žán

CP (cizí postavy)

Toto je další alternativa, jak se zúčastnit naší hry. Tito hráči pomáhají orgům tvořit hru samotnou tím, že představují různé bytosti světa Kahla. Je si však nutné uvědomit, že tito lidé musí být ochotni plnit požadavky orgů bez námitek a být schopni na požádání zahrát téměř jakoukoliv roli. Jedná se tedy o posty vyžadující kvalitní role-playing. Tito hráči totiž musí hru ostatním zkvalitňovat a tvořit ji tak trochu pro ně (uvědomovat si, že hlavní je zábava ostatních hráčů). Jejich cílem není vyhrát, ale pobavit se, a zároveň zpestřit hru. Není nutné, aby to byli dlouholetí veteráni z larpů, ale je nutné, aby tito hráči nebyli na larpu poprvé a znali svět Kahlaveranai.

Pokud se rozhodnete pro post CP tak nás kontaktujte emailem na kahla@email.cz

Po špatných zkušenostech z minulých let upozorňujeme, že mezi CP nechceme bitvaře, "čistokrevné skřety"! Potřebujeme hráče schopné hrát politické role, magická stvoření a příležitostně si zahrají i nějakou bojovou roli. Oproti minulým letům budou tito hráči po většinu doby mít jednu hlavní roli. Nejste-li toho schopni, tak se nám nehlaste na tento post.

Upír

Mocná a šedá eminence nového města, jež se ukrývá někde v podzemí.
představitel: obsazenoPotomek rodu Kahlaveranai

Potomek z trpasličího rodu Kahlaveranai o němž není možno zveřejnit více informací a zastírá ho závoj tajemství a temnoty.
představitel: obsazenoRegistrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: