Tvorba Postavy


Každý hráč si vybere z nabízených parametrů sestavý svou postavu a doplní ji popis a historii postavy. Informace zde uvedené jsou doplňujícími informacemi k pravidlům hry, nejprve si tedy přečtěte je.

Vzhledem k dlouholeté tradici naší akce a faktu, že většina hráčů ji navštěvuje opakovaně několik let po sobě, mnozí z nich už znají pravidla mnoha řemesel i povolání. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k zveřejnění všech základním pravidel řemesel i povolaní. Skrze to však doufáme, že hráči budou hrát čestně a informace o jím nezvolených povolání nebude zneužívat nebo ještě lépe ani číst (v rámci vlastní hry se pak musíte bezpodmínečně chovat, jako by jste o schopnostech ostatních neměli žádné přesné informace).


Herní Jméno

je základem identity každé postavy. Mělo by odpovídat původu postavy a představovat postavu hned při jeho vyslovení. Nalezneme však i případy, kdy se hrdý trpasličí válečník jmenoval Vilém, ale běžné to rozhodně nebude.

Rasa

Hlavních Ras žijí mezi Neldovejským lidem čtyři. Vaše rasa neovlivňuje jen váš vzhled a „fyzické“ parametry – je zde i jistý společenský aspekt. Toto se týká především trpaslíků – ač je naše společnost od minulých let značně kosmopolitní, pořád zde mají velký vliv ortodoxní trpaslíci, kteří jiné rasy příliš neuznávají. Každý hráč by se měl snažit, co nejvíce se podobat své rase, kostýmem i chováním. Pozn. trpaslíci nejsou povinni nosit vous permanentně, ale jen při významných událostech. Každou rasu poznáte i podle šerpy, jež obdržíte na začátku hry.

  Rasy máme tyto:

  trpaslík (počet volných míst:0)

  (5 životů, žlutá šerpa) – jsou menší podsadité postavy, od přírody velmi odolní a vytrvalí. Nosí vous (nutné!). Z jejich řad vzešli udatní válečníci, ale i kováři, horníci a zlatníci. 

  člověk (počet volných míst:0)

  (4 životů, modrá šerpa) – velmi všestranná, přizpůsobivá a značně rozšířená rasa. Co dodat, známe je všichni...

  gnóm (počet volných míst:0)

  (4 životů, zelená šerpa) – národ vzrůstem malých zelených nesmírně vynalézavých tvorečků. Proslavili se především jako konstruktéři, léčitelé či pyrofoři. Mívají velké rodiny malých zelených dětiček.

  šotek (počet volných míst:0)

  (3 životy, oranžová šerpa) – tvorové maličkého vzrůstu (cca 50 cm), ale velkého ducha. Od přírody tíhnou k magii – většina z nich umí základní zaklínadla už od dětství. (Kouzelné schopnosti šotků se ve hře projevují tak, že každý šotek je schopen nehledě na své povolání 1x za hodinu vystřelit zaklínadlo Ohnivá koule

  Další běžné rasy, jež si však nejde běžně zvolit:

  Kostlivecpdf

  dle původní rasy životů, bílá šerpa) Tato rasa vznikla působením magie z jiných živých tvorů a proto mnohdy získává schopnosti těchto ras, ale navíc i imunitu na jedy, nepotřebu dýchat, regeneraci 1ž za hodinu a další vlastnosti spojené s jejich podobou.

  Vlkodlakpdf X Vlkodlak (lykantropie)pdf

  (6 životy, modrá šerpa) Prastará rasa s úžasnou schopností regenerace a schopností přeměňovat se ve vlky. Neplést s osobami nakaženými lykatropií, pravým vlkodlakem se musí člověk narodit.

  Upírpdf X Upír (vampyrismus)pdf

  (6 životy, modrá šerpa) Rasa opředená mnoha legendami. Neplést s osobami nakaženými vympyrismem, pravým upírem se musí člověk narodit.

Řemeslo

je to, čím jsme se vyučili v mládí. Řemeslo poskytuje obživu poctivým občanům a jeho vykonávání je nezbytné pro rozkvět a blaho města.

  Řemesla máme tyto:

  horník pdf (počet volných míst:0)

  „Cink, cink“ ozvalo se z temné úzké štoly. Vyletěl krumpáč a zabodl se do nedalekého stromu. Pak vyletěl horník a plácl sebou za nejbližší balvan. Pak se už jen ozval výbuch a ze šachty se vyvalila oblaka dýmu. Horník se usmál a vyplivl dva krásné velké diamanty z úst...
  Schopnosti: Těžba, Důlní průzkum, Efektivnější těžba, Znalost ceny surovin

  hornik

  konstruktér pdf (počet volných míst:0)

  Páky, kladky a jiná hejbátka, to jsou ty věci kterým nikdo nerozumí, ale všichni jsou rádi, že fungují. Avšak jedna osoba je zná až moc dobře, to ona vyrábí ze železa a dřeva neobyčejné věci, které usnadní život. 
  Schopnosti: Výroba mechanismů(např. zámku, kuše, hromosvodu, kladkostroje, klece,...), Vlastnictví opičky, Otevírání zámků

  konstrukter

  kovář pdf (počet volných míst:0)

  Je klasické povolání, kterému trochu rozumí každý trpaslík, ale pouze mistr kovář umí stvořit ty pravé skvosty. Mistr kovář je ten kdo vyrábí sekery, co rozštípnou i kámen, aniž by se na nich udělal jediný zub. To mistr kovář dělá meče, co krájí štíty jako bochníky chleba.
  A proto neváhej a uchop kladivo,  přistup ke kovadlině a začni kovat.

  Schopnosti:Výroba (běžné potřeby, jako je sochor, ale hlavně jednoruční a obouruční zbraně)

  lovec pdf (počet volných míst:0)

  Lovec je malým pánem zvířat, v jeho rukou vrní malé kotě i lev. Nikdo nedokáže ovládat zvířata jako on. Do jeho kompetencí patří krocení koní, cvičení dravců i jejich výměna za zvířata z dalekých krajin. Lovec je také člověk co nic nedá zadarmo a každého svého miláčka si umí řádně ocenit a prodat za pěknou hromádku valounků.
  Schopnosti: Lov a nákup zvěře od cizích lovců (zvěř pak má rozličné schopnosti, dle svého druhu např. havran pomáhá kouzelníků, bobr tesaři, kůň každého zrychlí a černá vdova dokáže přivést do hrobu skoro každého) , Stažení a zpracování zvěře

  lovec

  markytánka pdf (počet volných míst:0)

  Otevřená zlomenina krvácela a jeho zrak se ztrácel v krvi, už chtěl zavolat kněze, ale pak přišla ona. Jeho zrak zaostřil a srdce bylo potěšeno. Její něžné ruce mu začali rovnat onu zlomeninu a uvnitř myslel, že by bylo lepší tu nohu nemít, ale to nemohl dát najevo. V přítomnosti ženy je přece každý muž hrdina!
  Schopnosti: Léčebná péče, Masáže a další služby, Krádež, Kouzlo osobnosti

  stavitel pdf (počet volných míst:0)

  Přiložit kámen na kámen, to není nic nového, ale přilož ho tak, aby na něm stál celý dům, to je již umění. Umění stavitelské! Jen mistr stavitel umí stavět věže do nebes a doly až do pekel. A nejen to...
  Schopnosti: Stavba budov(ale i hradeb, věží, pecí,...), Výroba hrobů a hrobek

Povolání

je něco, čemu jsme se naučili sami, když jsme si čítávali stařičké svitky našeho dávno mrtvého děda, do čeho nás zasvětil tajemný cizinec, nebo co vám předal otec na smrtelné posteli spolu s rezavým mečem... povolání zkrátka to, co dělá dobrodruha dobrodruhem (schopnosti jsou jen orientační nejedná se o jejich výčet).

  Povolání máme tyto:

  čaroděj pdf (počet volných míst:0)

  Povídá se o nich mnoho, měně je již pravdou, ale mnohem více je neznámou. Mnoho skřetů vzpomíná, jak jim tajemná postava v plášti usmažila kamaráda do řádně podařené pečínky... Ale jsou i tací, kteří z paměti tahají historky, jak poté on a dalších pět jeho kamarádů rozsekali tohoto fajnového mužíčka na cimprcampr, neb čepelím neuměl uhýbat lépe než stará trpasličí bába.
  Schopnosti: Pán energetické magie(blesk,  neviditelnost a teleport...), ale hlavně magie živlů(ohnivá koule, zkamenění, odhození...).

  mág pdf (počet volných míst:0)

  Tito tajemní mužové jsou schopni silou mysli ovládnout nejen věci ale i mysli jiných. Už nejeden mizerný se divil když se pokusil vyloupit mágův dům a ke svému zjištění, že tento muž sedí pohodlně v ušáku a   naproti dveřím a čeká až se ten chudák dostane dovnitř a on ho mohl donutit svou myslí jít zamknout dveře z druhé strany.
  Schopnosti: Ovládá poněkud jiný pohled na svět, energetickou magii(blesk,  neviditelnost a teleport...), ale hlavně mocnou psychickou magii(hypnóza, strach).

  mag

  felčar pdf (počet volných míst:0)

  Střevo, žaludek… ne to je mozek, vždyť je to jedno, tohohle už stejně neposkládáme. Dalšího prosím! Lektvary, masti a jiné patáky už mnohému zachránili život... a mnohému zachutnali tak, že pro další dávku prodal dům ženu i svou sekeru...
  Schopnosti: Sbírá bylinky, vyrábí léky na rozličné neduhy, provádí rozličné léčebné zákroky a operace, jeho třeba u bezproblémového porodu

  kněz pdf (počet volných míst:0)

  Zvláštní se může zdát nám prostým smrtelníkům... sám bez ženy a pozemských radovánek kněz kráčí světem. Však moc jeho nepochází z tohoto světa...
  Schopnosti: Je strážcem víry, umí požehnat mnoha činnostem, snímat kletby i přivolávat zázraky.

  pyrofor pdf (počet volných míst:0)

  Síra, uhlí a železné střepiny, to vše je základ pořádného ohňostroje. A když to bouchne, práskne tak o trochu dřív? Nevadí, vždy se najde jiný šílenec, který to bude dělat dál.
  Schopnosti: Výrobce výbušnin, kyselin i dalších nebezpečných hraček převážně z oblasti chemie.

  pyrofor

  theurg pdf (počet volných míst:0)

  Je mnoho předmětů, co zdají se být prostého a bezvýznamného charakteru, však v rukou theurga se může i obyčejný předmět, jako je prsten, nůž nebo jehla na šití, stát věcí zásadního významu, který může změnit život - zachránit jej, i zničit.
  Schopnosti: Znalec a výrobce magických předmětů, ale i člověk schopný brát na sebe podobu mocných elementálů.

  válečník pdf (počet volných míst:0)

  Máš námitky…tak nemáš hlavu. Proč hledat složitosti, tam kde nejsou, to je princip válečníka. Vždyť sekera nebo kladivo dokáže vyřešit spoustu problému...
  Válečníci však nejsou jen hrubá síla, jsou to mistři strategie, ochránci práva a postrach všech důlních bestií a démonů. Jejich sekery a meče jsou jistotou bezpečí nás všech.

  Schopnosti: Nebezpečný válečný stroj, jež ovládá nejednu bojovou schopnost schopný na počkání rozdrtit skřeta i dveře.

  lupič pdf (počet volných míst:0)

  Šedá postava se  plíží stínem noci, šplhá po zdi vzhůru přes hradby, aby mohla proniknout nevšimnuta do města. Když kráčí městem a zahlédne městskou hlídku jen skočí ladně do stínu a ta ho míjí bez povšimnutí. Jeho cesta vede dál k radnici. Potichu otvírá šperháky dveře a proniká do střežených míst, aby zaměnil kupní smlouvu zde uloženou za tu jenž sám doma vyrobil a pak stejně tiše jako myška mizí z města pryč.
  Schopnosti: Záhadná postava schopná otevřít mnoho zámků, šplhat po zdech i se skrýt před zraky běžného občana v prvním stínu jež potká nebo vytvořit listinu od nepoznání k orginálu.

 

Řemeslo, povolání ani rasu není možné během hry změnit.

Frakce

Novinkou pro letošní rok bude, že každý hráč si před hrou vybere svou frakci, které je na začátku věrný (to se může změnit). S vaší frakcí byste se měli ztotožnit, podporovat ji a hlavně na začátku s ní spolupracovat. Cílem je, aby se hra rychleji nastartovala a zároveň navazovala na události v minulých letech, resp. na již vzniklé zájmové skupiny i v případě zapojení nových účastníků. Uvědomte si, že vaše postava tu většinou již nějakou dobu žije a tudíž zde musí existovat jisté vazby na ostatní obyvatele. Zároveň si je třeba uvědomit, že více názorů a tedy frakcí tu bude vždy a nelze dosáhnout úplného vítězství jedné frakce. Je tedy třeba jistá tolerance, chtějí-li obyvatelé přežít útoky draků. Více je také na stránce Osobnosti, frakce.

 • Lidé Dolního města
 • Příznivci Aüleho
 • Příznivci Fenrise
 • ... jiní


 • Archetyp

  • Řemeslníkpdf

   (+10 val. na nákup startovního vybavení – pouze suroviny); Muž oddaný svému řemeslu nebo povolání, které je pro něj důležitým aspektem jeho života a životních cílů. Člověk, který se rozhodl, že obchod je pro něj hlavní částí života. Zakládá si dobrém jménu své živnosti a zároveň si uvědomuje nutnost přiměřeného zisku. Mnoho řemeslníků sní o tom, že se stanou alespoň uznávanými mistry svého oboru, nebo vytvoří výrobky, o nichž se bude povídat dlouho po jejich smrti.
  • Dobrodruhpdf

   (+náhodný malý magický předmět nebo 4zk do Startovního vybavení); Tento se naopak spíše než řemeslu věnoval svému dobrodružnému Povolání a již i něco zažil. Dobrodružství a nebezpečí má v krvi a žene se za ním. Tato osoba bude v první řadě zkoumat tajemné kouty podzemí, snažit se vyhnat skřety z blízkosti bran města, nebo odhalit tajemství místních magických tvorů. Až se bude o dobrodruhovi povídat v každé krčmě, nebo bude s jeho jménem vytesán památník, pak bude moci říci, že dosáhl svého.
  • Měšťanpdf

   (+dům nebo 12val. do Startovního vybavení); Představitel bohatého či starého rodu, nebo jen úspěšný obchodník, který si zakládá na svém postavení a majetku – spíše než práce či dobrodružství jej zajímá obchod a dobré bydlo. Jeho cílem je prosperita zdejší komunity, neboť cestování v divočině a prolézání opuštěných tunelů mu není zrovna nejmilejší, pokud to není nutné.
  • Pobudapdf

   (+náhodné drobné zvíře, +blechy nebo krysa a +náhodné Drogy do startovního vybavení, - 10(všechny) startovní valounky); Vyhnanec či zkrachovanec, osoba nuzného postavení, rebel a výtržník. Podivné existence tohoto typu najdete v každém městě a mnohdy to jsou i hodní lidé. Jejich pohled na život je však poněkud odlišný; nebo měli zkrátka jen smůlu?
  • Vzdělanecpdf

   (+náhodný lektvar nebo magický svitek do Startovního vybavení, před hrou obdrží trochu "vědeckých dat"; pro všechny vzdělance totožná.); Učenec a badatel, kterému nejde o slávu či bohatství, ale o vědění – ať již porozumění starému, či objevení a pochopení nového. Tito lidé často ignorují běžné problémy společnosti a pátrají po principech, které jiným zcela unikají. Najdeme mezi nimi moudré vládce a zádumčivé experimentátory a s jistotou můžete říci, že je často nepotkáte, jak se s mečem ženou vstříc nepřátelům ... to je raději přemluví, aby odešli nebo je vyhodí do povětří.
  • Vojákpdf

   (+ jednoruční nebo střelná zbraň nebo štít do startovního vybavení); Boj je pro něj posláním a disciplína je mu vlastní. Nebojuje za své cíle, ale za cíle, které mu vytyčili jiní, neboť velitel přece ví nejlépe, kam pěšák má obrátit svůj meč či sekeru. Odvaha je pro tyto může základním kamenem života a disciplína nutností, bez které nelze žít. Obrana společnosti se mu stala životním cílem a nutností pro získání výdělku.
  • Intrikánpdf

   (před hrou obdrží Šeptandu – nějaké zákulisní informace; pro každého Intrikána jiné); Politika a moc nad životy jiných jsou pro něj vším. Zda touží po moci pro moc samotnou, nebo sleduje nějaké "ušlechtilejší" cíle, ví jen on sám. Jsou to lidé, kteří tahají za všechny drobné nitky ve společnosti, shromažďují informace a směřují kroky mnoha jiných, aby kráčeli tam, kam oni chtějí. Někteří jako vládci, jiní zase v pozici šedé eminence tvoří události, jež mění svět, i upadají v zapomnění.

  Vlastnost

  Nikdo není dokonalý a v naší podivné chásce přeživších to je pravdou obzvláště. Každý tu má alespoň jednu vlastnost, která je pro něj zcela typická a dotváří jeho obrázek na veřejnosti i v soukromí. Vaši vlastnost byste se měli snažit do hry zapojit co nejvíce a tím okořenit naši hru. Nabídka vlastností je velmi pestrá a věřím, že si v ní každý vybere:

  tvrdohlavý, lehkomyslný, podlézavý, ústupný, pokorný, ohleduplný, družný, laskavý, velkorysý, vlídný, šlechetný, sebejistý, abstinent, svědomitý, důkladný, bezstarostný, štědrý, poctivý, upřímný, spravedlivý, optimista, pesimista, lajdácký, nemilosrdný, lakomý, nedůvěřivý, chamtivý, sobecký, strašpytel, megaloman, násilník, rasista, ukecaný, workoholik, sukničkář, alkoholik, kleptoman, sadista, ulhaný, bručoun, ...

  Popis a historie postavy

  Jelikož jsme výrazně snížili počet účastníků, tak se budeme moci více věnovat vašim jednotlivým charakterům. Od každého hráče budeme vyžadovat, aby si v návaznosti na jeho rasu, archetyp, frakci aj. vytvořil krátký popis historie jeho postavy. Tímto by si měl sám sobě i nám odpovědět na otázky typu - Kde se tu má postava vlastně vzala? Jaká je její minulost? Jaké je její postavení ve společnosti? K čemu má náklonost a k čemu zase odpor? Co od ní vlastně můžeme očekávat? ... a mnoho dalších. Nežádáme od vás žádné romány, maximální limit na tento text je 1000 znaků, ale pro nás bude dostačující i třeba jen 300, když budou výstižné, a ve hře se jich pak budete držet.

  Cíle

  Každá postava má kromě rasy, řemesla a povolání i svůj charakter a cíle.  S charakterem většinou hráči problémy nemají – i nezkušený hráč se rychle vžije do role zuřivého barbara, vypočítavého kouzelníka, či hamižného zlatníka. Mnohem větší potíže ale mají (i zkušenější) hráči s cíli své postavy. I když budete mít opravdu skvělý kostým a rekvizity a budete procítěně hrát svou postavu, tak bez nějakého cíle, budete jen bloumat městem. Pro inspiraci sem napíšu několik oblíbených cílů postav:

  • Peníze - kdo by je nechtěl. Stačí si založit firmu a poctivou prací pomalu ale jistě bohatnout.
  • Moc – stát se železným lordem to už je výzva. Znamená to mít přístup do městské pokladnice a řídit běh města... mmm...
  • Questy – ve hře je spousta úkolů. Stačí zjistit, kde začínají a pak jen sbírat informace a pomalu postupovat k vytoužené odměně.  Ziskem jsou většinou nejrůznější magické předměty, peníze a hlavně zkušenostní body (viz níže)! (Loni bylo z několika desítek připravených úkolů splněno jen několik – letos mají hráči stejnou šanci.)
  • Rodina – získat srdce spanilé kněžky to je úkol hodný hrdiny...
  • Intriky – není potřeba být lordem, aby člověk mohl být mocný... Vždy tu je dost lidí, kteří chtějí něco ve společnosti změnit jinou cestou. Všichni dobrodruzi nemusí zrovna sloužit dobru... Proč ve městě není temná svatyně? Proč ještě někdo nevyhubil tu protivnou šotčí pakáž?  Vždycky je co měnit...
  • Individuální cíl – Např. postavit obrovský chrám, obnovit paladinský řád, vyrobit lektvar nesmrtelnosti, zrestaurovat Nauglamir...
  • Politika – zavést cechovní systém, jehož bych byl vládcem, a nebo zavést nový post velitele stráží, stát se ženou krále a získat nějaké pravomoci  na post královny, zrovnoprávnit bílou a černou ,....


  Vybavení do začátku

  Vaše postavy nejsou na začátku zrovna v nejlepším stavu, ale přeci jen nezačínají s holým zadkem. Někdo něco zdědil po tatínkovi, jiný zase něco už dostal jako výslužku v učení nebo si to trvale zapůjčil od neznámého majitele. Každý hráč obdrží virtuální sumu 25 valounků, které bude muset utratit za vybavení před hrou z připraveného ceníku (viz. níže). Spočítejte si, kolik vám náleží nákupních valounků (25 + vliv archetypu + event. jiné důvody) a do registrace napište v příslušné kolonce zvolené vybavení a jeho cenu. Na místě si pak toto vybavení před hrou vyzvednete a navíc obdržíte ještě 10 valounků cash. Taktéž uvádějte majetek získaný z archetypu navíc, nebo skrze osobnost aj.

  Oněch 25 zlatých musíte utratit za vybavení (co neutratíte, propadá... Ale proč to dělat) a nelze si je nechat ve formě valounků (na to dostanete každý 10v)!

  Jak by tedy měla vypadat kolonka v registraci? Asi takto:
  magický prsten (dědictví osobnosti) + luk (z archetypu vojáka) + jednoruční meč (z povolání válečník) + sirky (3v) zbroj kožená (8v) síra 2x (10v) uhlí 8x (4v) = 25v. (tj. propadá 0).


  Věc Cena Popis
  Lektvary
  Ehar 5 +1 život na 30 minut (DROGA!, síla 1)
  Antikoncepční pilulky 4 Žena, která je sní, do konce hodiny nemůže počít dítě.
  Černý kafe 5 Jednu dávky kávy lze užít jako náhražku nutné dávky drogy, kterou má osoba požít v danou hodinu (takto působí však pouze jedno kafe za hodinu).
  Komplex vitamínů 7 Po vypití vyléčí vnější či vnitřní zranění za jeden život!
  Pálenka 2 Dezinfekce či nápoj.
  Suroviny
  Kůže 3 Základní surovina. Získává a využívá lovec.
  Maso 1 Maso.
  Obilí 1 Obilí.
  Železo 2 Základní surovina. Kov. Taví se v peci a zpracovává se ve výrobky.
  Stříbro 5 Cenná surovina. Kov. Taví se v peci a zpracovává se ve výrobky.
  Zlato 8 Velmi cenná surovina. Kov. Taví se v peci a zpracovává se ve výrobky.
  Uhlí 0,5 Základní surovina. Díky ní lze zatopit v peci.
  Síra 5 Cenná surovina. Využívá pyrofor.
  Smolinec 7 Cenná surovina. Využívá pyrofor a felčar
  Předměty
  Pergamen A4 6 Na napsání listiny či nakreslení nákresu stačí poloviční velikost pergamenu.
  Torna 5 Zvedá nosnost postavy o 8.
  Důlní vozík 16 Speciální vozík využitelný horníkem.
  Geologické kladívko 5 Využívá horník k předcházení nebezpečí v dole.
  Gril 8 Potřeba ke každé pořádné hostině.
  Hromosvod 4 Chrání před zásahem bleskem v budově, na které je instalován.
  Kladkostroj 12 Systém kladek a ocelového lano využitelný horníkem. 
  Křesadlo 3 Potřeba pro zapálení malého i velkého ohně.
  Lano 3 Užitečný předmět je-li třeba někoho, či něco svázat, odtáhnout nebo oběsit. Také využívá lovec při lovu.
  Mechanická spoušť 2 Umisťuje se do budovy k truhle. Sama o sobě je neškodná, některá povolání k ní ale dokážou připevnit nebezpečná udělátka.
  Paklíče 5 Bez těchto malých pomocníků se žádný zloděj nikam nedostane (bez dovednosti otevírání zámků jsou k ničemu).
  Past 10 Kdo vstoupí do kolečka z provázku je zraněn za 1 život a má zlomenou nohu, pokud na ni šlápne jezdec, tak se kůň stává do vyléčení nepoužitelný. Lze ji použít opakovaně. Také využívá lovec při lovu.
  Protéza 12 Využívá felčar při napravování useknuté končetiny.
  Rýsovací potřeby 11 Pomůcka  pro stavitele, aby mohli stavět věže.
  Síť 5 Nezamotanou ji lze vrhnout proti létající bestii a přinutit ji tak k přistání (nesmí být ale zamotaná). Důležitá pomůcka každého lovce.
  Tužka 3 Základní psací potřeba.
  Trakař 7 Zvedá nosnost postavy o 20.
  Vábnička 6 Pomůcka  pro lovce při lovu.
  Vůz 14 Zvedá nosnost postavy o 32, lze použít jen v kombinaci s tažným zvířetem.
  Žebřík 10 Lze použít k přelezení hradeb.
  Dveře okované 8 Odolné dveře.
  Dveře kovové 15 Velmi odolné dveře.
  Krumpáč 10 Potřeba každého horníka při efektivní těžbě v dole.
  Lopata 7 Potřeba každého horníka při efektivní těžbě v dole.
  Skoby hornické 4 Potřeba každého horníka při efektivní těžbě v dole.
  Sochor 12 Potřeba každého horníka při efektivní těžbě v dole.
  Pyrotechnika
  Dělobuch 5 Vrhnutím na nepřítele jej zraní za jeden život vnějšího zranění, lze krýt zbraní či štítem.
  Dýmovnice 7 Je-li někde zapálena dýmovnice, každý do dvou metrů musí hrát kašel. Výhodou je, že do postižené oblasti nelze po dvě minuty střílet, cokoli vrhat či kouzlit.
  Sirky 3 Nutné k rozdělání ohně, sirky nelze vypotřebovat.
  Zbraně
  Dýka 6 Dýka či nůž.
  Jednoruční zbraň 9 Tesák, meč, palcát či sekera.
  Kovaná hůl 4 Okovaná hůl, využitelná jen v obraně.
  Obouruční zbraň 16 Obouruční meč, sekera či kladivo.
  Vrhací zbraň 3 Vrhací dýka či sekera.
  Luk, Kuše 8 Luk, kuše.
  Zbroje
  Zbroj kožená +2 8 Kožená zbroj.
  Kroužková zbroj +3 12 Základní kovová zbroj. Ze železa.
  Pěstní štítek 7 Malý štítek.
  Štít 13 Velký štít.
  Zvířata
  Divočák 3 Dají se sníst, zabít pro kůži či obětovat...
  Kůň 9 Ten, kdo sedí na koni, nemůže být na cestě dohnán žádným pěšákem. Lovec na koni je úspěšnější.
  Tur 5 Dají se sníst, zabít pro kůži či obětovat...

   

   

  Registrace nového uživatele
  Login:

  Heslo:

  Uživatel nepřihlášen!

 • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu. • další akce pro mládež: