Nápověda

Vstupujete do aplikace Správy vaultů jež je součástí akční městské hry Olmecium. Tato aplikace umožňuje hráčům realizovat základní herní principy, komunikovat s organizátory i navzájem v průběhu vlastní hry.  Aplikace není vytvořena profesionální formou, neboť je vytvořena amatérem(zubařem, nikoliv IT) Kewem v jeho volném čase bez nároku na mzdu, tak aby plnila funkce nutné pro vlastní realizaci hry.
Všechny připomínky, návrhy i upozornění rádi uvítáme.

Technické parametry:

- zobrazování zdrojového kódu, hacking atp. je proti pravidlům hry, tak doufám, že nám nebudete kazit hru! Jistá bezpečností opatření byla provedena, ale bankovní systém to není.

Informace o funkcích aplikace:

Controlbar


- zobrazen na všech stránkách aplikace v horní části stránky. Nad tímto boxem by se neměl nacházet žádný text. Pokud ano jedná se o chybové hlášky skriptu a neprodleně nás o tom informujte (tento text nemusí být na první pohled zřejmý neboť je černý na černém a zobrazíte ho po obtažení kurzorem).
Oblast je rozdělena na tyto části:
Informační panel o vaultu
- umístěn v levém horním rohu a přináší základní informace o stavu vaultu.
- aktualizuje jen po načtení stránky. Logo vaultu slouží jako tlačítko pro znovu načtení stránky, důrazně doporučujeme neužívat tlačítka reconnect a zpět v prohlížeči (mohlo by to vést k chybám). V případě potřeby znovunačtení použijte toto tlačítko ve formě loga.
Tlačítka funkčních stránek
-jejich užití vede k přesměrování na jednotlivé stránky aplikace. Po najetí nad tlačítko by se měl zobrazit titulek s názvem na odkazovanou stránku, máte-li v prohlížeči povolené titulkování obrázku (většinou).
Panel questů
- každý quest obsahuje ikonu, čas zveřejnění, lokalizaci, zdroj infomace, název a vlastní obsah zprávy o questu (případně odkaz na přílohu). Questy jež nejsou přesně lokalizovány mají souřadnice X:0 Y:O. Některé questy jsou určeny všem vaultům, jiné jen pro specifický a ostatním se nezobrazí. Questy jsou pak zobrazeny i na mapce umístěné na stránce Špionáž. V případě, že bude již zadáno více questů objeví se vlevé části posuvná rolovací lišta. Tento panel se samovolně obnovuje každých 30s za využití Ajaxu.
Report panel
- ve spodní části je umístěn box pro zprávy od aplikace "report". Zde se zobrazují, chyby, infomace o provedených činnostech atp.
Tlačítka odhlášení a nápověda
- v pravém horním rohu je umístěno červené tlačítko s křížkem pro odhlášení a červené tlačítko s otazníkem pro vstup na tuto stránku s nápovědou.

Mainbar

-takto je označována oblast pod Controlbarem, jež se mění podle zrovna navštívené stránky.


Datadisky
- v horní části stránky je umístěno pole pro zadávání kódů (datadisky, schránky) a odesílací tlačítko. Po odeslání kódu dojde k znovunačtení stránky a jeho vyhodnocení (nebyl-li již zadán, existuje-li, převeden na malá písmena, ořez mezer, ...). Zpráva o výsledku zpracování se objeví v reportu. Při úspěšném zadání se disk objeví mezi načtenými disky vaultu níže. Datadisky z venku je nutné okamžitě po přinesení zadat do počítače (žádné skladování s nárazovým zadáním), aby zmizeli z mapy. Náhodné zadávání kódů je pak také samozřejmě proti pravidlům.


- další v pořadí je přehled disků a schránek s E, jež vault vlastní (nutno reálně mít ve vaultu!). Napravo jsou pak dvě černá tlačítka. První s fajfkou způsobí po užití aktivaci disku nebo otevření schránky. Data z disku jsou aktivována vaultu (připsání bodů výzkumu, přidání návodu, nastavení počtu pokusů u hádanky na výchozí počet). Jednalo-li se o schránku s E, tak je možno ji otevřít a energočlánky začít užívat. Disk nebo obálku je pak nutno odložit stranou a po hře vrátit organizátorům. Druhé tlačítko s šipkami do kruhu, umožňuje obchod. Tedy pokud chcete disk nebo neotevřenou schránku prodat jinému vaultu, tak než reálně opustí vault je třeba toto tlačítko užít. Je přísně zakázáno fixlovat ve stylu aktivování disku a následného prodeje!

- následuje orientační mapka s vyobrazením nenalezených disků (zeleně) a schránek s energočlánky (červeně) ve formě bodu. Po najetí na daný bod se zobrazí okno s informacemi. Nad mapkou jsou tlačítka pro volbu mezi orientačím plánkem a foto mapu. Pod mapkou je pro přehled vyobrazen seznam nenalezených disků ještě jednou. Informace o datadiscích se samovolně obnovují každých 15s.


Strom výzkumu

- zde je hlavní částí strom výzkumů a návodů, jež zobrazuje jejich vazby a vzájemné podmínění.
Výzkumy jsou teoretické procesy, jež se podmiňují navzájem a některé podmiňují použitelnost návodů. Jejich provádění stojí body výzkumu. Po najetí na daný výzkum kurzorem se zobrazí okno s informacemi. Stav výzkumu může nabývat tří variant:
 - šedý obrázek i nadpis, tak k danému výzkumu nemáte ještě přístup.
 - červený nadpis s barevným obrázkem je v případě možného provedení.
 - zelený nadpis s obrázkem obsahující zelenou fajfku znamená, že jste již výzkum získali, což vám umožňuje provádět výzkumy na něj navazující. Dále pokud daný výzkum podmiňuje nějaký návod a ten vy vlastníte, tak můžete danou technologii začít užívat.

Návody dávají různé zvláštní schopnosti a technologické výhody. Některé se po získání provádí automaticky aplikací (zvýšení populace), jiné si hráči provádí sami při hře (lepší výzbroj). Aby bylo možné návod využívat je třeba vlastnit příslušný výzkum a návod z datadisku nebo hádanky.  Označení v aplikaci je stejné jako u výzkumů (Šedá - tak nemáte potřebný návod, Barevný se zelenou fajfkou - návod připraven k užívání.), jen je zde ještě čtvrtá varianta:
 - barevný obrázek s červeným křížkem, jež znamená, že daný návod vlastníte, ale nemáte potřebný výzkum.
- jednotlivé návody jsou pak ve stromu orámovány různými barvami, dle charakteru využití (boj, populace, špionáž…)
- pod stromem je pak přehled aktivních návodů pro přehled


Hádanky- zde se zobrazují získané hádanky. Hádanku je možno stáhnout nebo otevřít po kliknutí na její název nebo modrou šipku vedle něj. U každé hádanky je grafické vyobrazení možných pokusů počtem zářivých kontrolek a pole pro zadávání odpovědi na danou hádanku s odesílacím tlačítkem. Odpovědi se vždy aplikací převádí na malá písmena a jsou odstraněny mezery ze začátku a konce odpovědi.


Populace


- v horní části je formulář pro odečítání mrtvých hráčů. Vždy když někdo mimo vault zemře (boj, neodhadnutí limitu pobytu), tak se vrátí do vaultu. Než vyrazí opět do terénu je třeba zde zadat daný počet hráčů a data odeslat. Nemáte-li dostatečně velkou populaci hráč nesmí vault opustit avšak může luštit hádanky.
- níže je pak pole pro zadávání orientačního stavu energočlánků ve vlastnictví daného vaultu. Tuto hodnotu jste povinni vyplňovat alespoň jednou za hodinu. Vždy v celou dochází k uložení dat do statistických tabulek automatickým scriptem na serveru. Tyto data (populace, body výzkumu, energie) jsou pro nás klíčové. Slouží pro organizátory i jako špionážní infomace pro soupeře.
- ve spodní části jsou pak pro zajímavost uvedeny statistické grafy o vývoji daných parametrů


Záznamy


- na této stránce se vám vyobrazují průběžně odkazy na získané záznamy (zvukové a video), jež mají význam pro hlavní dějovou linii a povedou k závěrečnému vyústění hry. Tato stránka se samovolně neobnovuje, avšak o posledním zobrazení videa budete varováni i od CP. V době řešení závěrečného úkolu bude standardní boj o body již ukončen, aby se ho zapojili řešit všechny týmy.

Chat- tato část aplikace vám umožňuje komunikovat s Centrálním počítačem (herní věci i spoj na řešení problémů s organizátory), ale i mezi jednotlivými vaulty.
- horní část obsahuje zadávací pole pro text, smajlíky jež se po kliknutí umístí do textu pod číselným kódem, tlačítka pro vložení html formátovacích tagů (chcete-li aby byl daný text ovlivně těmito tagy, musíte ho pak umístit mezi něj např. [b]toto bude tučné[/b]), pole pro vložení přílohy, rolovací menu pro výběr cíle zprávy a odesílací tlačítko.
- ve spodní hlavní části je pak umístěn box pro zobrazování zpráv jež se samovolně každých 15s. obnovuje. Zprávy jsou zobrazeny chronologicky. Šedě jsou zprávy odeslená vámi, jednotlivé vaulty jsou odlišeny barevně. Zeleně jsou zobrazeny správy pro všechny, červeně pak směřované jen vám.

Špionáže- v horní části naleznete orientační mapku obdobnou jako na stránce datadisky na níž se zobrazují pozice vaultů ve formě malý barevných znaků radiace máte-li příslušnou technologii a taktéž umístění questů pod danou ikonou questu (po najetí se zobrazí informace). Tato mapka se samovolně neobnovuje, ale quest panel nahoře ano, tedy pokud se vám zobrazí nový úkol tam, jen klikněte na logo vašeho vaultu a mapka bude zase aktualizována. Pokud je daný vault nebo quest umístěn mimo mapku, tak se tak i zobrazí. Questy s nepřesným umístěním jsou zobrazeny orientačně, nemají-li umístění vůbec, pak jsou zobrazeny na pozici X:0 Y:0.

- pod mapkou je v tabulce vyobrazení špionážních informací, dle stupně úrovně špionážních technologií (seřazení dle bodů výzkumu, stavy energie a populace, neaktivované disky ve vlastnictví,…). Po najetí na symboly grafu ze zobrazí graf dle daného parametru.

Copyright © 2010 (Kew).

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/kahla.cz/kahla.cz/olmecium/napoveda.php on line 111