olmlogo

Drd II Z 2011

seznamovací kurz s DRD II

1.ročník
proběhl:
25-27.11. 2011 v skautské klubovně v centru Olomouce

Akce zaměřená na seznámení s novou PnP RPG hrou Dračí Doupě II od firmy Altar.

Akce ideově i příběhově volně navazovala na předcházející ročníky výukových seminářů DrDZ1 (Dračí doupě pro začátečníky). Opět se tedy nesla v duchu odborného intenzivního vysokoškolského kurzu. Proběhlo pásmo přednášek (Exkurz do historie a teorie RPG, Jak se hraje na hrdiny, Výklad a princip pravidel, Současnost a budoucnost DrD II), seminářů (Tvorba postav, O herním světě) a hlavně cvičení (tvorba postavy, hra DrD II). Během kurzu bylo třeba složit zápočet a kurz byl zakončen zkouškou formou kolokvia.

Součástí akce byl i oficiální křest nové krabicové a reprintované verze.

Akci pořádali Faf (hlavní garant a PJ) & Nat (PJ) & Drobek (PJ) & Goldy (PJ) & Kew (support)

Foto

 

Drd II Z 2011 foto Kew


Drd II Z 2011 foto Kew

Závěr

Akce se nakonec velmi vyvedla. I přes pozdní začátek přednášek, který způsobyli svou nedochvilností především sami účastníci se stihly veškeré potřebné přednášky, i rozehra už v pátek. Sobota pak byla plně zasvěcena hře a prozkoumávání nejrůznějších zákoutí příběhu.
V sobotu večer pak také nastal slavnostní okamžik, kdy byla pokřtěna dárková edice DrDII a mohli jsme se dozvědět mnohé o minulém i budoucím vývoji DrDII od Bouchiho.
Neděle byla ve znamení vyvrcholení jednotlivých verzí příběhu, dohrávek, úklidů základny a odjezdů.
Někdy zase.

A nyní k hodnocení jednotlivých družin a hráčů:

Vedoucí a PH - Fafrin

Eleanor (Tomáš Rábek)

Vytvořil si velmi zajímavý charakter potulné poběhlice, dealerky drog jíž za patami hoří a potřebuje změnit působiště. Aby si zajistila bezpečnost na své cestě přes hory najala si podivnou sbírku individuí jako svůj doprovod. Charakter uplatňoval velmi dobře a přesvědčivě a vytěžil z něj maximum, ovšem role velitele družiny se příliš nedařila.
Postava se později ukázala jako velmi platná i v boji.
Hráč se věnoval spíše svým záležitostem, ale nakonec doputoval k hlavní lince a vydržel být svou postavou až do konce. Hráč velmi dobře využíval svých schopností i vybavení a nápaditá řešení občas družině velmi pomohla.
Zápočet: Prospěl
Zkouška: Velmi dobře

Alienor

Přednášek se zúčastnila velmi aktivně. Přišla s již vytvořeným propracovaným charakterem, a přestože se musela vyrovnat s oddělením vlastních znalostí od znalostí postavy, vyrovnala se s touto překážkou velmi dobře.
Ve hře se snažila postupovat přímo po hlavní lince. Díky pečlivému vedení poznámek a kvalitní interakci s okolím přinesla družině mnoho informací, které byly užitečné a potřebné a zajistila jí dobré zázemí ve vesnici.
Dokázala velmi dobře využívat schopnosti postavy a provázat s kvalitním RP takže se jednalo o skutečné čarování. Zásadní roli při plnění hlavního úkolu, ať už při vyjednávání o pozůstatky či rozmlouvání s duchy a vesničany třeba připomenou.
Zápočet: Prospěla
Zkouška: Výborně

Kardinál

Přednášek se příliš neúčastnil. V rámci zápočtu si vytvořil poměrně jednoduchou a konfliktní postavu, která se však jevila být k družině dobře připoutána. Později se však ukázala jako příliš konfliktní a neschopná spolupráce s družinou, že to až hraničilo s nedodržením zadání.
Během hry se svého charakteru alkoholika a hulváta držel, čímž družině a zejména sobě způsoboval nemálo problémů. Když se k družině konečně připojil jevil se platným bojovníkem ovšem často se spíše držel vzadu a v boji nebyl příliš výrazná.
Závěrečná akce postavy málem zničila šance družiny na úspěch a i když korespondovala s charakterem postavy, není možno ji hodnotit pozitivně. (viz níže.)
Zápočet: Prospěl s výhradou
Zkouška: Nedostatečně

Davec

Přednášek se příliš neúčastnil. V rámci zápočtu si vytvořil velmi zajímavou a jednoznačně ke hře složitou postavu. K jeho štěstí veškerou nepřízeň veřejného mínění na sebe strhl svou postavou Kardinál. Postava krvežíznivého černého černokněžníka byla provedena velmi dobře a tvořila atmosféru a zajímavé situace po celou hru.
Kvůli jazykové bariéře se v interakci s vesničany moc neprojevoval, o to více však přispěl svou magií ať už při skoumání magických pozadí nebo při vytváření různých předmětů a obrazců. Ke konci se projevil i bojově avšak proti trénovaným válečníkům neměl moc šancí. Jeho hrdinská smrt při závěrečné scéně víceméně zajistila úspěšnost družiny jako celku. Avšak smrt jako taková znamená nedokončení hlavního úkolu.
Zápočet: Prospěl
Zkouška: Dobře

Družina celkově

Všichni členové družiny předvedli dobré RP, avšak jednalo se spíše o skupinu individualit než o funkční spolupracující družinu. To vedlo hlavně k tomu, že každý si z počátku vedl svou linku a trvalo než družina vyrazila za jedním záměrem společně. Nemělo to negativní vliv na hru jako celek - každý si zahrál a vyzkoušel různé věci, ale na rychlost postupu družiny vpřed.
Družina splnila mnohé z důležitých vedlejších úkolů, a lze předpokládat, že by dokončila všechny, které potkala. Hlavní úkol družině je také přiznán a družina jako celek jej dokončila. Vzhledem k značnému oslabení skupiny by však případný pokus o splnění přídavného úkolu nejspíše skončil katastrofou.
Epilog:
V závěrečné scéně jsme opustili naše hrdiny, když na cestě zpět do vesnice s ostatky, doprovázeni druidem Lintharem a velkým skřetím válečníkem Gregem čelili Velkému zlému Pánu a jeho nemrtvým stvůrám. Přestože vysušené mrtvoly pro hrdiny většinou nebyly žádným problémem, temný pán zatemnil jejich mysli a severský barbar se rozhodl, že zkusí utéct se stříbrným kladivem a zajistit se tak do konce života.
Jelikož na něj měli všichni pifku, pokusili se jej v mohylách zastavit a ztrestat. V tu chvíli se ze země vynořily pařáty dalších nemrtvých a mnozí byli uchváceni. Než aby Davec nechal pohltit něčí duši černým pánem, sám obětoval sebe i opilce a získanou sílu použil v boji proti pánu, kterého tím oslabil a hlavně umožnil ostatním bez zranění uprchnout zpět do vesnice.
Ve vesnici následovala mnohá setkání, mnohé staré rány byli uzdraveny, ale to je již jiný příběh.

Vedoucí a PH – Goldy

Úvodní hodnocení

Hráčská skupina do dobrodružství vstoupila spíše jako skupina individualit, které dohromady dala více náhoda, než cokoliv jiného. Zadání zápočtu tak splnili víceméně pouze fakticky (cestovali spolu, ovšem nebyli sehranou družinou s vyjasněnou vnitřní dynamikou), což je v konečném důsledku poněkud brzdilo při hře samé, ovšem podání bylo výborné a nešlo nepřijmout.

Členové družiny:

Camzza (Monika Lancaster)

Camzza si vytvořila postavu na první pohled zpovykané šlechtičny, která opustila domov rodičům navzdory a vzala si do hlavy, že se vydá na velkou (a pokud možno i tajnou, jak nezapomínala často zmínit) výpravu. Zpočátku to vypadalo, že její postava se pro dobrodružství nehodí, s postupující hrou jsme ale byli přesvědčeni o opaku – Monika se ukázala být výbornou válečnicí a vůdkyní (což ostře kontrastovalo se znechucením nad nutností jít do lesa, spát na podlaze, nebo pohoršením nad tím, že její krásný meč je špinavý od vnitřností oživlého umrlce) a ve vesnici dokázala skvěle využít svého postavení, jako dcery jednoho z nejvýznamnějších rodů království a zastánců nové víry, čímž si naklonila především kněze a starostu.
Hra: Camzza zahrála svou postavu rozumně a navzdory zdánlivým handicapům charakteru ji nakonec dovedla k několika vítězstvím a de facto roli zachránce vesnice před zločinným Staroslavem.

Číňan (Staroslav)

Ač to nebylo zpočátku znát, Číňanova postava se brzy vypracovala jako silný protipól zbytku družiny (a především Monice z Lancasteru, jejíž rod se nebál Staroslavově kraji vnutit novou víru mečem a ohněm), což nakonec nutně skončilo jeho smrtí.
Staroslav byl samotář a individualista, zahořklý muž z lesů, a hned z počátku se snažil v mnohém jednat na vlastní pěst. Vše se bohužel téměř na začátku zvrtlo, když v opilosti vpadl do kostelíku, téměř se popral s knězem, znesvětil oltář a utekl oknem ze zakristie. Kněz tento konflikt patřičně zveličil a Staroslavovi tak ve vesnici ještě první večer začala hořet půda pod nohama.
I když s družinou místy úspěšně spolupracoval (především při lovu na medvědy), jeho soužití s ostatními bylo především ve znamení sporů a bojů a vše vyvrcholilo jeho snahou zapálit kostel (jenž byl ve světě naší družinky dřevěný) plný vesničanů na ranní bohoslužbě a následným soubojem s Monikou, která jej porazila na hlavu.
Hra: Číňan se velmi záhy orientoval v pravidlech, především pravidlech konfliktu, lépe než sám průvodce hrou. Při hře samotné projevil věrnost charakteru postavy (což vedlo k jejímu pádu) a nebál se domýšlet důsledky činů postavy, včetně těch negativních, a brát v potaz jizvy, které jeho postava na zdrojích utrpěla.

Hyfer (Kirka Kozí Kůstka)

Její postava divoké hobitky patřičně děsivého vzhledu měla být především drzá a konflikty vyvolávající – ovšem ve stínu konfliktu mezi Monikou a Staroslavem se paradoxně stala spíše pojícím článkem družiny. Často klidnila Staroslava, usměrňovala chorobně zvědavou Chelaeres a snažila se je oba nějak držet pohromadě s Lady Lancaster, která sama byla přesvědčena, že Kirka je její služka (přičemž ta ji považovala především za ideální štít, za kterým se skryje při svých četných provokacích). Díky tomu se také stala prakticky největší hybatelkou při plnění jednotlivých úkolů (společně s Chelaeres, která ovšem své poznatky a záměry obvykle s nikým nekomunikovala).
Hra: Navzdory menšímu množství příležitostí se snažila svou postavu hrát věrně, i když divoká drzost hobitky z hordy se stala spíše drzostí dětskou. Při plnění úkolů nepostradatelná.

Yuki (Chelaeres)

Elfka Chelaeres byla pozoruhodným členem družinky už jen díky způsobu, kterým se dali dohromady. Jednoho dne ráno se tři cestovatelé probudili a ona seděla u ohně a připravovala jim snídani. Od té doby se jí už nezbavili.
Chelaeres byla postavou až chrobně zvědavou a lehce naivní, což se projevovalo tak, že neměla problém (doslova) lézt lidem do domů oknem, když ji dveřmi vyhodili a strašidelný mlýn či skřítčí královna ji nijak nepřekvapily. Tato vlastnost byla ideální pro sbírání vodítek k jednotlivým úkolům, ovšem její zvláštní povaha zároveň způsobovala, že se často se svými poznatky s nikým nepodělila a prostě se vydala dál, jako by se nechumelilo. Jejím štěstím bylo, že měla po svém boku často Kozí Kůstku, která ji tahala z problémů a spojovala se zbytkem družinky.
Hra: Charakter postavy byl velmi věrně zahrán – člověk jen čekal, kdy ji při cestě lesem zaujme motýl a ona se opět ztratí zbytku družiny, aby jej následovala. V boji se projevovala asi nejméně (což je opět dáno charakterem) a při plnění úkolů měla sklony postupovat samostatně, bez ostatních.

Závěrečné hodnocení

Družina nedokončila hlavní úkol a neosvobodila strašidelný mlýn, ač byla na dobré cestě – zjistili potřebné informace a zosnovali setkání Veroniky a jejího mrtvého manžela. Tělo ovšem už získat nestihli. Krom toho se jim podařilo získat si náklonost kořenářky, které pomohli s plotem i s medvědy, a také si získali dobrou výchozí pozici pro vyléčení Matouše (ač jeho matku opakovaně uvrhli až do hysterického stavu). Vše bylo dáno především nutností řešit vzájemné spory a velkými sklony hrát individualisticky, což vedlo k častému dělení skupiny a tím pádem vedení příběhu na několika paralelních liniích a následném zpomalení hry.
Vše ovšem vyvážili skvělým pochopením herních principů DrD2, což mimo jiné dokázali schopností sami (i bez přítomnosti průvodce hrou) vyřešit střety uvnitř družiny. Podíleli se na popisování situací, využívali možností, které pravidla nabízejí a nebáli se průvodce upozorňovat na jeho přešlapy (především při sklonech vypravěčovat situace, které přísluší jednotlivým hráčům) a tím naplnili prvotní záměr celé akce.

PH Drobek a PH Nat

Bohužel svá hodnocení doposavaď nedodali. Můžeme pouze konstatovat, že všichni jejich hráči zápočet získali a zkouškou také prošli.

 

Registrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: