Kahla LARP 2007

třetí ročník
Fantasy světa plného obchodů, intrik i soubojů proběhl:

27-29.4.2007
u vesničky Pohořany nedaleko Olomouce


Akci pořádali Kew & Kmotr & Fafrin


Foto Kew


Soutězka je stále obsazená skřety, vedlejší království naštvané a kostlivci jsou nechutně dobří obchodníci. Do čela skřetí armády se postavil nový vůdce. Je to skřet, ale kostlivec zároveň. Skřetí kapitán prchl ze starého města a rozhodl se naplnit plány jež po staletí v žaláři rozvíjel. Město čekají těžké chvilky, jesli se s tím něco rychle neudělá.

A jak to dopadlo? Vše začalo poměrně klidně, město se rozvíjelo a nikdo netušil, co nastane v blízké době. Nejprve se kolem města prohnala uderná jednotka skřetů s kapitánem a ještě jedním kostlivem. Tušim, že se jmenoval Petr Klička a se skřety nešel rozhodně dobrovolně. Města si však nevšímali a protáhli a až k staré laboratoři, kde donutili Petra Kličku otevřít druhou místnost a vyrabovali zde cenné informace o tvorbě mutantů. Petru Kličkovi se ak záhadným způsobem podařilo mrchnout z jejich zajetí a dostat se až pod ochranu městských hradeb.

Aby nebylo probémů málo, tak následně město navštívil temný mág, bohužel byl odhalen až příliš pozdě a jeho moc již nakazila některé obyvatele města. K tomu všemu se ve městě objevil tajemný můž, jež ovládál zdejší lykantropy a spolu s dalšími temnými začal osnovat plán na převzetí moci ve městě. Ani skřeti nezaháleli a do jezera nasadili pozorovatele, ten začal pravidelně vylézat na břeh a stahovat nevinné oběti do bezedných hlubin Dračího jezera. Nejeden občan padl za obě´t této stvůře než temní vyvolali přízrak jež toto monstrum zničil. Je to zvláštní, ale právě zlo zachránilo město před ještě horším zlem.

Město pak bylo navštíveno velvyslancem z království Za velkou horou, jenž zde pátral po svém a snažil se odhalit tajemství laboratoře a zároveň si částečně zajistit možnost nárokovat si v budoucnu trůn, neb byl příbuzným rodu kahlaveranaiů. To se mu bohužel ani jedno moc zpočátku nedařilo. Moc temných stále vzrůstala a již to vypadalo, že celé město padne do rukou temných sil, když se jedna s temných kněžek vydala do bílého chrámu v daleké cizině v doměnce, že nic nebude odhaleno a ona jen vylepší své schopnosti. Však v chrámu, bylo příliš mnoho zkušených velekněžích a ona byla odhalena, rekonvertována na bílou stranu a vyslána s posilou bílého čaroděje zpět, aby zničila spiklence temnoty. Chvíli tak hrála na obě strany a nakonec, když s temní pokusili násilně ovládnout město, tak tento pokus se skupinou bílých zastánců zmařila a temnotu snad z města vymítila. Bohužel za těchto bojů padlo mnoho nevinných lidí.

Ještě však před touto událostí velvyslanec z vedlejšího království Za velkou horou podal zprávu o hrůzných událostech ve městě a že město bud easi ovládnuto temnou magií. Král z vedlejšího království považoval míti za příliš nebezpečné mýt takové sousedy a proto rozhodl o vojenské intervenci do oblasti města U dračího jezera. Podmínkou vojenské likvidace skřetů však bylo podepsání smlouvy o nároku na všechen mitril, jež se v budoucnu nalezne v této oblasti. A tak elitní trpasličí válečníci začali utočit na skřety v soutězce. Někteří skřeti začli prchat a snažili se uniknout skrz kostlivčí stanici, jejíž obrana byla mizerná. Avšak válečníci z města brzy připravili důkladnou obranu stanice a prchající vlny skřetů byli drceny na kaši. Vlny se stále stupňovali a zmutování skřeti byli nebezpečnými soupeři. Skřeti létali, plivali oheň a nejn to. V poslední vlně se pokusil o průraz i nebezpečný kostlivčí kapitán. Bohužel řady bojovníků od Dračího jezera byly rozraženy a kapitán prchl neznámo kam za hory.

Město je nyní osvobozeno od skřetů a temných, ale velkým vlivem sousedního království, jež nemá daleko k okupaci. Ve městě se usadil správce z vedlejšího města, jemuž slouží jako mocný prostředk síly golemové získaní z laboratoře a nebojí se je použít k udržovaní vlivu. Naštěstí tato postav a marně pátrá po nové mitrilové žíle.

Zápisky knihovníka Uldora:

Já, ULDOR, knihovník z města u jezera zakládám tento spis jako kroniku, kterou hodlám udržovat po dobu mého působení v knihovně. Neboť cesty dnes jsou zrádné a cítím mnohá nebezpečí ve vzduchu. Už i voda v jezeře se zdá být neklidná, a to jsem na břehu vždy tak rád sedával. Dnešního dne jsem však nastoupil službu knihovníka, spolu se dvěma dalšími, jistou Kiarou a také trpaslíkem, který si říká Kado. Nikdy jsem trpaslíkům příliš nevěřil, ale tento knihovník se u mě stal výjimkou. Nebudu je zatím soudit, ale oba začali ihned velmi tvrdě pracovat pro blaho naší knihovny.

Dnes se mi stala zvláštní a poněkud nepříjemná věc. Zrovna jsem pracoval v knihovně, když se náhle rozrazily dveře, a aniž jsem stačil zareagovat na ten černý stín, který se vhrnul dovnitř, byl jsem poslán mohutným úderem k zemi. První další věcí, kterou si pamatuji, bylo to jak mě sbírají mí drazí bratři knihovníci ze země. Ať už to bylo cokoliv, odneslo si to některé cenné svitky z naší knihovny. Zejména svitek o Dětech noci. Jaký však může to stvoření mít zájem právě o upíry? Neměli by se tu vyskytovat. to vím jistě. budu muset studovat dál a hledat indicie.

Po dlouhém porovnávání textů v naší knihovně jsme nalezli texty týkající se bojovníků zvaných paladinové. Usoudil jsem, že by zmínka o nich mohla být užitečná místním kněžím. Vypravil jsem se proto ihned k místnímu chrámu. Kněží mi však nevěnovali příliš pozornosti. Rozhodl jsem se proto nechat prozatím tyto spisy napokoji, a věnovat se dalšímu studiu.

Objevil jsem návod na zprovoznění zařízení nazvaného GOLEM. Snad najdu víc informací.

Dnes zemřel železný lord. Naštěstí jsou všechny potřebné zákony týkající se nové volby uloženy v naší knihovně, a tak jsem mohl dohlédnout na to, že volba proběhla regulérně. Uvidíme, třeba nám nový lord konečně nechá zasadit železné dveře namísto oněch chatrných dřevěných. Myslím, že bohatství knihovny je třeba účinně chránit.

Dnes byly navráceny do knihovny ukradené spisy. Nevím, co se stalo s onou temnou bytostí. Spisy jsem sám zařadil zpět do knihovny, avšak byly mezi nimi i také, které se předtím v knihovně nenalézali. Všechny se týkali podivných rituálů. Uvažuji o tom jestli je jejich nalezení pro nás štěstím nebo smůlou.

Kado se chová divně. Myslím že se k něčemu schyluje. Navíc nevím, kde je Kiara. Budu čekat. nové spisy zmizeli s nimi. Budu se asi muset pustit do studia neprozkoumaných zákoutí naší knihovny.

Dnes jsem přešel na druhou stranu. Kiara a Kado mají excelentní plán. Ano, souhlasím s tím , že obětiště jest třeba založit na místě, kde bude klid. z bezpečnostních důvodů jsem se rozhodl že po svém návratu přenesu nám nebezpečné spisy do tajné schránky. Nemyslím, že bez oněch spisů je kdy napadne budovat zlatou bránu, či kryptu.Cítím, že velké věci jsou už v pohybu.

 

Registrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: