Kahla LARP 2009

pátý ročník
Fantasy světa plného obchodů, intrik i soubojů proběhl:

8-10.5.2009
u vesničky Pohořany nedaleko Olomouce


Akci pořádali Kew & Kmotr & Fafrin za přispění dalších dobrovolníků
Akci je pořádalo občanské sdružení Skupina Historického a Scénického Šermu Non Sancti a finančně podporoval Magistrátem města Olomouce


 

Kahla LARP 2009 foto Kew

Kahla LARP 2009 foto Kew

 

Kahla LARP 2009 foto Kmotr

Kahla LARP 2009 foto Kmotr

Kahla LARP 2009 foto Lenka

Kahla LARP 2009 foto Lenka

Tyto časy nebyly klidné. Městu vládl král z linie Kahlaveranaiů, avšak město bylo ve sporu se sousedním královstvím Za Velkou horou. Král usilovně sháněl vojenskou pomoc z různých zdrojů, díky čemuž zcela odrazil dva nepřátelské útoky dříve, než mohli vůbec ohrozit město. Vlkodlačí tvrz se rozvíjela. Jen kvůli jedné nepovedené výpravě byl na vlkodlaky uvalen zákaz ke vstupu do Důlcentra na druhé straně hor. Poté ale došlo k neočekávaným událostem. Vlkodlačí pán z Vlkova sebral svou smečku a zaútočil na město. Přitom byl spáchán úspěšný atentát na krále. Útok vlkodlaků byl nečekaný a brutální. Královský potomek zmizel neznámo kde, město bylo vypleněno. Vlkodlačí smečka se stáhla na Vlkov a později se do Města u Dračího jezera vrátili ti obyvatelé, kteří unikli vlkodlačímu útoku. V tu chvíli však zůstala soutěska nechráněna a do údolí vtrhla početná armáda ze sousedního trpasličího království. Její cíl byl jen jeden – dobýt údolí zpět a obnovit protektorát. V údolí nebyla žádná vojenská síla schopná jim odporovat. Zbylí občané města se raději podrobili trpaslíkům než vlkodlakům. Vlkodlaci neměli šanci zvítězit a vyjednávání s trpasličím generálem nebyla také úspěšná. Ortodoxní generál neměl jediný důvod neobsadit celé území a mít slitování. Byl však podveden a po obsazení Vlkova nenalezl nic než prázdnou pevnost. V hněvu proto dal popravit vlkodlačího lorda a jeho území bylo zabráno. Říká se, že vlkodlačí poklad byl nakonec nalezen pod troskami, ale kam putoval potom, to nikdo neví. Mezi obyvateli města prý zůstalo několik druhotných vlkodlaků a říká se, že po lesích se ještě stále pohybuje potomek Pána z Vlkova...A tak byl ve Městě u Dračího jezera znovu násilně nastolen protektorát. Nikdo nevěděl, jak dlouho okupace potrvá, nebo zda-li bylo zdejší území připojeno k sousednímu království již natrvalo. Vše nakonec vyřešil lid toužící po svobodě, který se vzbouřil a protektora svrhl. Nastalo krátké období bezvládí. Všichni s napětím očekávali reakce sousedního království. Jaké však bylo překvapení, když se ve městě objevil jeden ze zdejších občanů s potvrzením o tom, že on má být novým protektorem. Byla to samozřejmě lest na sousedního krále, která měla město udržet co nejdéle v bezpečí. Bohužel i ta byla po čase odhalena. K městu táhla nepřátelská trpasličí armáda a byl tedy čas budování opevnění a kování zbraní. Zdejší lid se rozhodl obhájit si svou svobodu. Požádali proto o pomoc kostlivce, kteří městu poskytli dostatek surovin k vybudování obrany výměnou za právo spravovat ve městě nejen obchodní stanici, ale i krčmu a banku. Mezi tím vším rostla v nedaleké důlní oblasti pevnost Silverfort. Armáda na sebe nedala dlouho čekat a na město zaútočily rozličné oddíly dobyvatelů. Obrana města však byla dostatečná a nepřátelské jednotky byly pobity či zahnány. K překvapení všech se po boji městský knihovník prokázal čtyřmi prsteny království, které mu dle prastaré věštby dávají nárok na královský trůn rodu Kahlaveraniů. Mocné kouzlo prstenů nodovolilo nikomu pochybovat o jeho nároku, a to dokonce ani přes to, že se jednalo o šotka. Nový král se chopil vlády, uznal Silverfort jako autonomní území a započal vyjednávání s okolními královstvími ve snaze legitimizovat svůj nárok. Taktéž povolil uctívání temných bohů a schválil postavení temného kláštera nedaleko města. 

Registrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: