Kahla LARP 2010

šestý ročník
Fantasy světa plného obchodů, intrik i soubojů proběhl:

30.4-2.5.2010
u vesničky Pohořany nedaleko Olomouce


Akci pořádali Kew & Kmotr & Fafrin & Linda & Vašek za přispění dalších dobrovolníků

Foto

Kahla LARP 2010 foto Kew

Kahla LARP 2010 foto Kew

 

Kahla LARP 2010 foto Linda

Kahla LARP 2010 foto Linda

Kahla LARP 2010 foto Lucka

Galerie na rajce.idnes.cz

Kahla LARP 2010 foto Mehu

Kahla LARP 2010 foto Mehu

 

Epilog

a shrnutí hlavního děje

 

Kahla LARP 2010

(mnoho informací a událostí nemůže být zveřejněno, ale bude mít vliv na další děj)


Doba to byla zvláštní, žádný očividný nepřítel před branami, zato mnoho skrytých plánů pod maskou neznáma, jež odkrývá staré křivdy.


V kraji se opět objevil zrádný kostlivý skřet "kapitán". Je známým faktem, že skřeti lstí skrze beduíny zbraně od výrobců města U Jezera. Taktéž proběhla tajemná akce beduínů s prazvláštní tekutinou, jež měla za následek vymizení bylinného česneku ve zdejším kraji a přiotrávení jezera. To druhé se podařilo včas vyřešit (chobotničkám se daří skvěle), ale česnek nenávratně zmizel. Panuje všeobecná obava, že za tím vším, je mocný upír Alesand, jež našel útočiště u Beduínů, poté co ho všechna trpasličí království vyhnala.


Světlo světa zřel i druhý golem, avšak po čase byl svým stvořitelem někde ukryt, aby nemohlo být jeho tajemství zneužito.


Městu po většinu času městu vládl úspěšně šotčí král Mek II. Dokonce zabránil vybavením chrabrého válečníka dočasnému sjednocení skřetích kmenů a tím oddálil masivní útoky na město. Za zmínku stojí taktéž, že byla obnovena těžba mitrilu ponorkou na dně jezera.
Obchodní stanice kostlivců byl přebudován na dvě kamenné věže, což vedlo k sporu s  králem, ale o to lepší vztahy poté s novým trpasličím. Krčma Pekelná Sekera byla vykoupena krčmářkami a stala se opět nezávislou institucí.


Na konci všeho dění došlo k překvapivému převratu.  Obyvatelé Silverfortu obsadili poměrně klidně město. K překvapení všech se prokázal nový trpasličí král, jež je právoplatným potomkem krále, jež byl zabit vlkodlačím atentátem před nedávnými lety. Šotčí král zmizel neznámo kam a sic se proslýchá se, že byl vlákán do nějaké pasti je stále živ. Železná lady a kancléř, jež se ukryli v ponorce pak pokračovali ve svých funkcích i nadále, avšak vzájemná nedůvěra mezi nimi byla značná.


Nový král vydal výnos, že vyjma občanů nesmí do města vstupovat nikdo se zbraněmi. Dále je nový král ku překvapení mnohých nakloněn sňatku s princeznou ze sousedního království Za Horou.

 • Malé skupině barbarů vedenou chánem Bragim, pak bylo připsáno území nedaleko laboratoře s možností výstavby malé pevnosti. Vzhledem k tomu, že právě tato oblast je sídlo s největší koncentrací skřetů, bude její stavba velmi náročná.
 • Oba králové pak v průběhu těchto dob potvrdili nárok vlkodlačích pánů z Greenwaldu na území Vlkova, avšak k obnově tvrze již nedošlo.
 • Na místech, kde stávala černá věž byl zbudován klášter zasvěcený temným božstvům. Jeho uznání novým králem je však sporné, vzhledem k tomu, že král  opět postavil uznávání temných božstev na území města do ilegality.
 • Silverfort se stává součástí města, jeho obyvatelé mají všechna občanská práva i povinnosti, ale mají svého správce. Silverfort je sídlem "paladinů" Aüleho, jež mají výsadu nosit mitrilové zbraně a zbroje.
 • (Všechny čtyři  výše zmíněné lokality budou do dalších let maximálně mít status pouze jedné stavby o max. 1-3 domech.)

  V následujících letech se ukázalo, že pozice města do dalších let je tedy opět nejistá. V údolí se objevilo noho nových mocenských celků, území začíná být silně nejednotné. Ty jsou však ohrožovány brutálními útoky skřetů a přes soutěsku dokonce občas pronikají loupeživé nájezdy beduínů. Z těchto důvodů se jedná spíše o malé pevnosti , než plnohodnotné osady a jejich rozvoj je téměř nemožný.

  V čele města je trpasličí král jehož moc je opřena Aüleho řád ze Silverfortu. Kancléř záhy po jeho nástupu na trůn záhadně zemřel, ale železná lady zůstala po jeho boku jako protiváha misek mocenských zájmů ještě dlouhá léta. Celé město je v ohrožení nebezpečnými plány upíra Alesanda, jemuž je nyní opět otevřena cesta k pomstě za smrt jeho družky před téměř dvěma sty lety. Paměť nesmrtelných je jak se zdá taktéž nesmrtelná. Avšak město získává opět na vážnosti u sousedů vzhledem k obnovené těžbě mitrilu a ilegalizace vyznavačů temnoty ve městě.

   

  Registrace nového uživatele
  Login:

  Heslo:

  Uživatel nepřihlášen!

 • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu. • další akce pro mládež: