Kahla LARP 2012

osmý ročník
Fantasy světa plného obchodů, intrik i soubojů proběhl:

27-30.9. 2012
u vesničky Pohořany nedaleko Olomouce


Akci pořádali Kew & Fafrin & Goldy & Uldor ... za přispění dalších dobrovolníků

Věštba"A tehdy když přijde léto šestnáctého štostarce a dvanáctého jedjinocha, tehdy kdy se objeví vlasatá královna zhouby, tehdy také záhuba přijde a jejích patero pěstí dopadne na nevinné i vinné a o jejich soudu již nebudou rozhodovat smrtelníci ale ti co zde zlí odedávna.

Ten co měl být již navždy zapomenut se vrátí, a koupat se bude v potocích krve, s úsměvem na rtech bude rozsévat smrt ve své strašlivé pomstě.

Černý oceán se přiřítí a jeho vlny se budou přelévat přes hradby a brány, budou bořit a ničit tak dlouho až všichni v jeho vodách zemřou strašlivou smrtí. Jen tři nárožní kameny zůstanou jako náhrobní kameny pošetilosti.

A Smrt sama natáhne svou černou ruku a všude kde dosáhne budou padat desítky a stovky a tisíce, a nezastaví se dokud všechny nesevře v černé dlani. Stín zastíní slunce křídly osudu a malincí a bezvýznamní propadnou hrdlem při pouhém pohledu. Brázdit bude svět a vše bude jeho.

A vlasatá královna zhouby potom zazpívá svůj chvalozpěv, nebesa i země vzplanou a to co zůstane je zkáza a zmar.

Takto bude patero krkavců hodovat, na pýše a vzdoru, tak tomu bude a tak mi to bylo zjeveno."toť vyřkl nejvyšší kněz Aüleho roku 1600


Foto

 

Kahla LARP 2012 foto Kew


Kahla LARP 2012 foto Kew (Sysa)

Kahla LARP 2012 foto Mehu


Kahla LARP 2012 foto Mehu

Epilog a shrnutí dějeVše to začalo oněch časů, kdy bylo vyřknuto proroctví o pěti pohromách. Tehdy se lid zdejší se přesvědčil, že nebyla to jen pouhá planá slova, ale předzvěst mnohých útrap, jež čekají zdejší kraj.
Neuběhlo mnoho času a první skřetí hordy začali se hrnout na město, však velkým překvapením bylo, že před hroty jejich kopí prchal skřetí kostlivec zvaný „kapitán“. Skřeti se pak rozlezli po celém údolí, ničili, zabíjeli a rabovali. Vlkovské panství vyrabovali několikráte, stejně jako jiné osady neunikli jejich šilhavým očím. Další a další vlny se pak hrnuli na městské hradby, avšak obrana města byla neprorazitelná a dobře udržovaná, takže se pod hradbami začali vršit hromady skřetích mrtvol, jejichž tlející těla byla varováním dalším hordám, že tudy cesta nevede. Nakonec se městu zdařilo sebrat dostatečnou hotovost a v dlouhé bitvě o skřetí soutěsku  byla skřetí horda rozprášena a její zbytky odtáhli pryč.


Druhá pohroma se dotkla snad všech obyvatel důlní oblasti, avšak nebylo ji přikládáno velkého významu. Teprve až se příznaky tajemné nemoci, která začínala rýmou a končila naprostou nesnášenlivostí na drahé kovy, dosáhla vrcholu, prozřeli obyvatelé a vzpomněli na nemoc, jež předcházela katastrofě v Mitgardu. Nález vakcíny pak nenechal na sebe dlouho čekat a tentokráte bez vedlejších účinků.


Drak sběratel vládců probuzený v tomto kraji, však byl oříškem nad síly místních obyvatel a tak až do konce těchto časů ztrpčoval život místních obyvatel opakovanými nálety. Nelze popřít, že chybělo málo k uspokojení jeho tužeb, když mu byl nabídnut dědic Mekovců, čerstvě korunovaný, ale málo stačilo k selhání. Byl také přivolán božský Fenriho zlatý lovec draků, nikdo mu však nedokázal ukázat cestu za drakem a tak se ztratil kdesi v lesích.


Aby toho nebylo málo, někteří obyvatelé nenechali ukryto, to jež generace před jejich zrozením, tak důsledně skryla a vypustily zpět Posledního z Prvních.  Alesanda - pána upírů - jež se zapřísáhl zničit rod Kahlaveranai. A tentokráte, již nenechal nic náhodě. Konal rychle a konal ničivě. Posledního mužského potomka potkala smrt záhy po jeho zjevení a královna matka pak zemřela žalem. Princeznu potkala záhuba v jeho spárech záhy. Tuto hrdou trpaslici potkalo něco horšího než smrt - věčné utrpení… S příchodem Alesanda přišlo mezi lid Neldovejský i jeho plémě, Alesand však – aspoň se povídá – poté co naplnil svůj poslední úděl a pomstu, opustil své děti a odešel společně s městem Kahlaveranaiů z tohoto světa nadobro.


Poslední nebezpečí, však ignorovali všichni a právě to se stalo tomuto kraji osudným. Nikdo nevzhlédl k obloze zavčasu. Nikdo nevěnoval krapet pozornosti tomu kusu žhavého železa, jež se blížil neodvratně k zemi, v záři planoucích ohňů atmosféry.  Nikdo neučinil jediný krok k jejímu zastavení i bohové se tedy rozhodli, že nechají věcem přirozeného průběhu. Obyvatelstvu nezbylo nic jiného, než spěšně naložit vozy, zachránit knihovnu i magický kostlivčí portál a vydat se přes poušť hledat nový domov.


Opravdu je tomu tak, do oblasti Neldovejského lesa s městem U Dračího jezera dopadla kometa, jež ukončila to, co před mnoha sty lety začalo… ale to nevadí, neboť kdo zažil byť jen jediný ročník, tak nezapomene a ponese si střípek ze světa Kahlaveranai i ve své duši.

 

Registrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: