Kahlaveranai LARP 2013

pevnost Krelovia

devátý ročník
Fantasy světa plného obchodů, intrik i soubojů proběhl:

11-13.10.2013
na fortu XVII v obci Křelov nedaleko OlomouceAkci pořádali Kew & Goldy & Faf & Žán & Mehu & Linda & Bjorn

Odkaz na akci na Facebooku (aktuality, diskuse):https://www.facebook.com/events/556169494447536
Kahla o.s. - Kahla LARP 2013 - Foto

Kahla LARP 2013 foto Kew


Kahla LARP 2013 foto Kew

Kahla LARP 2013 foto Lari


Kahla LARP 2013 foto Lari

Kahla LARP 2013 foto Mehu


Kahla LARP 2013 foto Mehu

Epilog

Přes všechny katastrofy a útrapy a přesto, že se to mnohým zdálo více než pravděpodobné, konec světa nenastal a uprchlíci z Neldovej dostali možnost nového začátku. Po dlouhé cestě přes hory, planiny a poušť vstoupili do opuštěné pevnosti Krelovia, postavené na základech prastarého Müspellheimu, aby kdysi velkolepé město znovu přivedli k životu a zároveň navázali na dědictví, které téměř shořelo u Dračího jezera a obnovili řád a pořádek starého světa. Že to nebude úkol lehký, o tom nikdo nepochyboval.

 

Osadníci si rychle poradili s počínajícími útrapami a nepohodlím, které přinášel nový kraj. Nájezdy skřetů, jež se chtěli chopit nové příležitosti ke kořistění, stíny deroucí se z podzemí a ghůlové trousící se z nekropole, to jen malý výčet návštěv, jež se hrnuly do městských ulic. Problém s ghůly i skřety byl po čase zažehnán, ochrana před stíny však zůstává v nedohlednu, neboť korundové lampy nebyly sestrojeny. Jen vstup do padlého trpasličího města nyní stráží sochy Fenrise, který dohlíží na bezpečí poutníků v temnotách podsvětí.

O město, či spíše jeho nové obyvatele také projevili zájem podivní cizí vyslanci. Objevilo se několik upírů cizích rodů a řádů, koho či co tu hledali a jestli nalezli, není jisté. Město a své příbuzné také navštívil vlkodlačí šlechtic z Grünwaldu, s nímž byl ujednán dynastický sňatek. Po pádu zdejších vlkodlaků však z velkých plánů sešlo a kontakty byly přerušeny.

 

Mocenské kliky – nehledě na větší problémy – dál splétaly své intriky a přihodila se nejedna úkladná vražda, nebo chcete-li, úmrtí bez jasného vysvětlení. O moc nad městem zpočátku vedou tichý boj mocné frakce vyznavačů Äuleho a Fenrise a do spletité pavučiny vpadl i tajemný a mocný Šejtán, šotčí mág z hor, který toužil po tom, aby mu město odvádělo krvavou daň.

Nitka po nitce však praskala - Šejtán byl poražen skupinou dobrodruhů, řád Rytířů zlomeného kříže pohltil sám sebe ve fanatické snaze očistit město od šotků, vyznavači dvou největších kultů se oslabili vzájemnou válkou, vlkodlaci byli vyhnáni z města, rod Mekovců vymizel a dědictví Kahlaveranai upadá v zapomnění. Na výsluní moci se tak dostává zcela nová frakce, vyrůstající z živého podhoubí bazaaru – Dolní město. I zde se však šušká o temném pozadí moci představených této bohaté čtvrti.

 

Přívrženci Aüleho a Fenrise dlouho sbírali majetek a sily, až náhle byl Velký chrám zničen výbuchem špinavé bomby (ač se mluví i o zásahu magického džina, kterého v lampě uvěznili vzdělanci z univerzity), a širé okolí zamořeno smrtícím zářením. Aüleho věrní v odpovědi zaútočili na chrám Fenrise, který dobyli a  fenrisovce, mekovce, vlkodlaky a lykany, které nepobili, donutili utéct z města.

 

Ti se chtěli venku shromáždit a s pomocí nového vládce Gilla, knížete dolního města vzít zpět silou co jim patřilo. Ten se však překvapivě obrátil proti nim, spojil s Äulovci pod vedením bojovníka v Sagavernově zbroji a odmítl je do města vpustit. To přivedlo mladého Pána z Vlkova po všech utrpeních, ztrátách a smrti, kterou musel projít k zuřivosti za hranicí šílenství. Obětoval Fenrisovi některé své stoupence, aby zbavil svůj rod v božích očích všech „skvrn“ a se svou smečkou lykanů se obrátil proti všemu dvounohému mimo město, zejména skřetům.
* Tento odstavec je jedinou „Orgovskou invencí“ po herních událostech, tak aby veškeré hráčské linky do sebe perfektně zapadli a vytvořili scénu pro další rok.

 

A co dalšího se stalo? Knihovna byla snad již definitivně navrácena městu a Univerzita byla opět vystavena, smrt rektora však poněkud zkomplikovala její rozvoj, nemluvě o umístění některých fakult v podzemí plném stínu. Mocné kostky jsou ukryty, ale stále hrají velkou roli v šachové partii místních čarodějů a mágů – dokonce měly být i nástrojem k ochraně před stíny z hlubin pevnosti a nejen k transportu knihovny a věznění nepřátel či dětí.

Poslední člen kdysi slavného paladinského řádu padl v ruinách Muspellheimu, snažíc se získat Äuleho přízeň, byl zbudován žalář, kde se odehrávali děsivé věci, královská koruna (obě) se nenávratně ztratila, udeřil mor, několikrát vykradli městskou pokladnu, králové, lordi a vládci se střídali jak na orloji a kostlivčí obchod za celou dobu nezkontroloval ani jeden z nadřízených.

Ani budoucnost nevypadá růžově. Tajemná Vashta Nerada, ač snad oslabena, stále krade duše obyvatelům města. Nezdá se však, že by si s tím vládce dělal těžkou hlavu, stejně jako občasnými vysátými obětmi a nevysvětlitelnými zmizeními. Nesmíme opomenout ani hrozící nebezpečí dračí zkázy, ohnivé smrti plenící tento kraj po minulá desetiletí. Prokletí prince Sagaverona, jehož zbroj byla opět vystavena slunečními svitu a záři do kraje. Bude tato zbroj spásou města, jak legendy praví, nebo jeho zkázou vinou provokace těch nejstrašnějších nepřátel širého kraje?

 

Na všechny otázky odpoví až čas a činy místního lidu, který se zdá houževnatý více než dost. Avšak nesmíme se nechat mýlit tím, že prvních pár let přišlo místnímu lidu tolik k duhu, neboť zlé časy se teprve blíží.

Město

Životní náklady - Počáteční stav: +5; Koncový stav: +8

Poznámka: Vzhledem k tomu, že město je vlastně pod sjednocenou vládou a má otevřenou cestu k rozvoji, bude se začínat trošku lépe, cca +3.

Novinky

– dobré: Knihovna, Brány, Univerzita a Fakulty, Jednotná vláda, Garda

- špatné: zničený Velký chrám, radioaktivní kopec, Upíří oběti

 

Vyhodnocení frakcí

Frakce jsou mocenská uskupení individualit usilující o moc a vládu nad lidem. Hra s nějakými frakcemi začínala, ale ty se mohly rozštěpit, zaniknout, nebo vzniknout zcela nově. Hodnotí se zejména základna frakce (budovy, podporovatelé, braná moc), politické pozice (smlouvy a dohody zde i v cizině, podíl na vládě městu) a bohatství (suroviny, zlato, drahokamy, artefakty).


Existující: Má jasně rozeznatelnou základnu, ostatní frakce s ní počítají, má slušné hmotné bohatství nebo nějaké významné artefakty.
Důležitá: Má bezpečnou základnu, pevné dohody s jinými frakcemi či mocnostmi, má jasný podíl na vládě městu či části země.
Mocná: Stojí za ní vyšší mocnost, má nepřeberné bohatství.
Vládnoucí: Jednoznačně vládne ostatním.

Frakce: Äulovci
Počátek: Důležitá
Výsledek: Existující
Základna - Dům: Obsazený chrám Fenrise
Bohatství: Artefakt, magické zbraně, suroviny
Braná moc: několik schopných bojovníků
Smlouvy: nic
Mocnost: Äule?
Vláda: nic

Frakce: Vlkovští
Počátek: Důtežitá
Výsledek: Existující?
Základna - Dům: Nic
Bohatství: Zlato, artefakt
Braná moc: smečka lykanů, několik schopných bojovníků
Smlouvy: páni horního města?
Mocnost: Fenris
Vláda: nic
Poznámka: Vlkovští jsou poměrně silní, avšak vyhnání z města. V dalším ročníku budou reprezentování spíše CP nebo případně Osobností něž frakcí. Viz epilog.

Frakce: Svastikáři
Počátek: Důležitá
Výsledek: Existující?
Základna - Dům: Vlastní, běžný
Bohatství: Artefakt, a něco málo
Braná moc: pár
Smlouvy: ustavení řádu
Mocnost: nic
Vláda: nic
Poznámka: Řád Lomeného kříže je ustaven, avšak oslaben. Bude to slabší hráčská frakce

Frakce: Rudá čtvrť
Počátek: Neexistuje
Výsledek: Existující
Základna – Dům: Veledům
Bohatství: Ano
Braná moc: 2 vojáci ochranky

Smlouvy: uznání samostatnosti
Mocnost: ne
Vláda:
ne

Frakce: Dolní město
Počátek Neexistuje
Výsledek: Vládnoucí
Základna - Dům: Královská palác
Bohatství: zlato
Braná moc: Garda
Smlouvy: viz výše
Mocnost: ne (Upíři)
Vláda: Plná, vládcem bez odporu
Poznámka: Gill, kníže dolního města se vypracoval na nezpochybňovaného vládce města.

Frakce: Upíři
Počátek: Osobnost
Výsledek: Vládnoucí?
Základna - Dům: Podzemí
Bohatství: zlato, vědomosti
Braná moc: nic / ovládnutí
Smlouvy: Vašta
Mocnost: Klan
Vláda: skrz nohsledy
Poznámka: Krvelační upíři z blízka i daleka jsou díky svým loutkám a dohodám skutečnými vládci města, vyžadující pravidelně krvavé oběti. Jsou však také dosti vzdáleni dění na povrchu, a tak je možné, že je v příštím ročníku zařadíme spíše jako CP či Osobnost, než hrající frakci.

 

Registrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: